NACRT NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

0
SHARE

 Uvodna napomena: Ovo nije završen dokument, već nacrt Nacionalne stretegije za mlade. Završna verzija biće uobličena tokom drugog kruga konsultativnog procesa i široke javne rasprave. Očekujemo predloge za sve delove nacrta Nacionalne stretegije za mlade. U ovoj fazi izrade Nacionalne strategije za mlade započete su pripreme koje se odnose na predlog akcionog plana kojim će se konkretizovati i precizirati primena Strategije, načini njenog praćenja, vrednovanja i usavršavanja.

 

Preuzmite Nacrt Nacionalne strategije za mlade (PDF format – 777KB)
Preuzmite formular za komentare na Nacrt Nacionalne strategije za mlade (DOC format – 55KB)

Komentare šaljite na sledeću e-mail adresu: strategija.komentari@mos.sr.gov.yu