Home [konkursi] Otvoreni poziv za kontakt tačke za program „Mladi u akciji“ u Jugoistočnoj...

Otvoreni poziv za kontakt tačke za program „Mladi u akciji“ u Jugoistočnoj Evropi

47
0

 Ove godine SALTO-YOUTH SEE resursni centar ponovo će, u ime Evropske komisije, angažovati do 15 organizacija smeštenih u različitim zemljama – partnerima programa „Mladi u akciji“ u Jugoistočnoj Evropi kao kontakt tačke za Program. U zemlje-partnere u Jugoistočnoj Evropi spadaju: Albanija, Bosna i Hercegovina,

Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija uključujući Kosovo i Metohiju pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.  Sve organizacije sa sedištem u jednoj od zemalja-partnera za Program u Jugoistočnoj Evropi koje ispunjavaju organizacijske kriterijume navedene u konkursu pozivaju se da apliciraju.  Prijave moraju biti poslate putem elektronske i regularne pošte do 20. februara 2008. godine (gleda se datum slanja, prema poštanskom žigu) SALTO SEE resursnom centru u Ljubljani. Za dalje informacije, molimo vas da konsultujete sajt www.salto-youth.net/contactpoints.