Home [njuz] Do ECDL sertifikata uz 25% popusta

Do ECDL sertifikata uz 25% popusta

30
0

 Zbog velike zainteresovanosti, kompanija Smart produžava Novogodišnju akciju davanja popusta za ECDL sertifikaciju. Naime, lica koja se nalaze u jednoj od sledećih 5 grupa:
• nezaposlena lica• studenti• izbegla lica• interno raseljena lica i• samohrani roditelji,

stiču pravo na 25% kupovine ECDL indeksa kao i polaganja modula za ECDL sertifikaciju.

 

Tako na primer, ECDL start izađe 57€ u dinarskoj protiv vrednosti. ECDL start obuhvata kupovinu indeksa i polaganje 4 modula. ECDL standard iznosi 86€ sa popustom, a obuhvata kupovinu indeksa i polaganje svih 7 modula potrebnih za kompletnu sertifikaciju.

 

 

Da bi ostvarili ovo pravo, neophodno je da se donese određena potvrda o dokazu pripadanja određenoj grupaciji koja ostvaruje pravo na popust. Nezaposlena lica treba da donesu potvrdu od biroa ili zavoda za nezaposlena lica, studenti treba da prikažu indeks sa overenim semestrom, izbegla lica – Izbegličku legitimaciji, interno raseljena lica – Raseljeničku legitimaciju, dok samohrani roditelji treba da donesu potvrdu Centra za socijalni rad.

Kupovinu indeksa i zakazivanje polaganja modula možete sprovesti svakog radnog dana od 8-23h. Polaganja se održavaju u prostorijama Smart-a, Trg Mladenaca 5, uz prisustvo ovlašćenog ECDL ispitivača.

 

Nešto više o ECDL-u

ECDL (European Computer Driver Licence) je međunarodno priznati sertifikat, potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL standardu. Moduli koji su obuhvaćeni ECDL-om su: Osnove informacione tehnologije, Korišćenje računara i upravljanje datotekama, Obrada teksta, Tabelarne kalkulacije, Baze podataka, Prezentacije i Informacije i komunikacije.

Izvor: Personal Magazin