Master Class*: Jačanje uloge i funkcija Organizacija Civilnog Društva (CSO)

0

 Petodnevni program za izgradnju kapaciteta je ponuden svakoj zemlji zapadnog Balkana u toku 2008. godine. Program je namijenjen za CSO koji su aktivni na području urbane održivosti i odnosi se na dva ključna pitanja: "Kako ja mogu uticati na promjene i aktivnosti iz oblasti okoline? Kako ja mogu promijeniti stvari ?"

U okviru svakog nacionalnog programa, pet modula obuke, koji su osmišljeni za svaku zemlju posebno i vode se na lokalnom jeziku, će se odnositi na promovisanje znanja i vještina "Kako da .." uspješno ostvarimo:

– Pravno obraćanje/zagovaranje;
– Lobiranje;
– Watchdogging;
– Učešće javnosti;
– Efektivna komunikacija i otvorenost prema javnosti

Svaki modul će trajati 1,5 dan. Od učesnika se očekuje da podijele svoja iskustva i na kraju će dobiti Uvjerenje o učešću.
Pošto se program odnosi na teoretski i praktični pristup, uvode se dva paralelna programa. Pravo da učestvuju imaju po dva predstavnika jedne organizacije. Ukoliko ste zainteresirani, popunite aplikacijski formular i dostavite ga do slijedećih rokova:

Lokacija: Srbija
Predviđeni datum predavanja: 4-9 Feb, 2008
Rok za dostavljanje informacija: Dec.3, 2007

Lokacija: Bosna i Hercegovina
Predviđeni datum predavanja: 31 Mar-5 Apr, 2008
Rok za dostavljanje informacija: Feb.4, 2008

Lokacija: Makedonija
Predviđeni datum predavanja: 19-24 Maj, 2008
Rok za dostavljanje informacija: Mar.17, 2008

Lokacija: Crna Gora
Predviđeni datum predavanja: 23-28 Jun, 2008
Rok za dostavljanje informacija: Apr.21, 2008

Lokacija: Hrvatska
Predvideni datum predavanja: 15-19 Septembar, 2008
Rok za dostavljanje informacija: Juli 21, 2008

Lokacija: Albanija
Predviđeni datum predavanja: 6-11 Oktobar, 2008
Rok za dostavljanje informacija: Aug. 11, 2008

Lokacija: Kosovo
Predviđeni datum predavanja: 3-8 Nov., 2008
Rok za dostavljanje informacija: Sep.8, 2008
http://www.rec.org.ba/sector3trening.htm

Previous articleNe pomaže im ni fakultetska diploma
Next articleIndustrijski dizajner iz Srbije u najužem izboru za “Henkel Art Award”