Home [stipendije] Stipendije za studente Saobraćajnog fakulteta

Stipendije za studente Saobraćajnog fakulteta

96
0

 Fondacija Saobraćajnog fakulteta "Prof. Nikola Oka" dodeljuje 3 stipendije za studente Saobraćajnog fakulteta.
Upravni odbor Fondacije Saobraćajnog fakulteta "Prof. Nikola Oka" na sednici održanoj 14.11.2007. godine doneo je
O D L U K U Raspisuje se konkurs za dodelu 3 stipendije studentima Saobraćajnog fakulteta u Beogradu za školsku 2007/08 godinu, i to:

  • jedna stipendija za studente III godine Odseka za drumski saobraćaj i transport
  • jedna stipendija za studente IV godine Odseka za drumski saobraćaj i transport
  • jedna stipendija za studente IV godine železničkog, vodnog, vazdušnog, PTT i Odseka za logistiku.

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti Saobraćajnog fakulteta sa prosečnom ocenom u toku studija većom od 8 (osam), koji u toku dosadašnjih studija nisu ponovili godinu.
Prijave se podnose na arhivi Saobraćajnog fakulteta do 15.01.2008. godine.

Predsednik upravnog odbora
Fondacije "Prof. Nikola Oka"
Prof. dr Josip Lenasi

  http://www.sf.bg.ac.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid