Home [njuz] Master ne pripada svima koji su završili fakultet

Master ne pripada svima koji su završili fakultet

53
0

 Ukazano da je neophodno zaštititi stečena prava, odnosno izjednačiti status onih koji su fakultet završili pre donošenja novog Zakona i diplomiranih visokoškolaca koji zvanje stiču po novim propisimaKRAGUJEVAC – Zaključci KONUS-a u Kragujevcu će biti obavezujući

ali predstavnici studenata su uvereni da na pitanje problema mastera i diplomiranih još uvek nije stavljena tačka. Studenti koji su završili fakultete pre donošenja novog zakona o visokom obrazovanju izjednačeni su po statusu u odnosu na posao, upošljavanje i radno mesto.

– Međutim, nema i neće biti automatske zamene diploma. Student se mora obratiti fakultetu, a njegov studijski program mora se uporediti sa studijskim programom koji sada studira. Novu diplomu diplomiranog studenta ili mastera može dobiti samo pod uslovom ako razlike u programu nema, izjavio je za Sinu profesor dr Miloš Đuran, rektor kragujevačkog univerziteta, po završetku Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) održane ovog vikenda u Kragujevcu.

KONUS je posle debate koja je povremeno gubila karakter akademske rasprave, usvojio sedam zaključaka obavezujućih za sve univerzitete. Najviše telo srpskih univerziteta ukazalo je na neophodnost da se zaštite stečena prava lica koja su diplomirala po ranijim propisima. Ta lica moraju biti izjednačena u statusu sa licima koja će diplomirati u skladu sa novim propisima.

S obzirom na to da zvanje master ne predstavlja stečeno pravo lica koja su stekla sedmi stepen stručne spreme, ono se njima ne može automatski priznati. Zamena diploma moguća je samo pod odgovarajućim uslovima i u odgovarajućem postupku u skladu sa definisanim kriterijumima (trajanje studija, usklađenost sadržaja i ciljeva prethodnog i novih studijskih programa, postojanje i obim diplomskog rada itd.) što predstavlja izvorno zakonsko ovlašćenje KONUS-a.

Ukoliko se primenom tih kriterijuma ne donese pozitivna odluka o zahtevu lica koje traži izdavanje diplome sa zvanjem master, visokoškolska ustanova može utvrditi dodatne sadržaje koje lice mora savladati da bi steklo uslove za priznavanje novog naziva, navodi se u zaključcima KONUS-a.

– S obzirom na to da su lica koja su stekla visoko obrazovanje prema ranijim propisima mogla upisati doktorske studije pod uslovom da su na osnovnim studijama ostvarila najmanje prosečnu ocenu 9,00, lica koja su stekla sedmi stepen stručne spreme mogu upisati doktorske studije pod istim uslovima, jer je to njihovo stečeno pravo. Kako bi studentima koji upišu doktorske studije u skladu sa statutom visokoškolske ustanove i uslovima predviđenim studijskim programom omogućili lakše savlađivanje programa i uspešnijeg ostvarivanja ciljeva doktorskih studija, stručni organi univerziteta mogu na nivou naučnih grupacija, odnosno polja, s obzirom na njihove specifičnosti utvrditi dodatne sadržaje koje studenti treba da savladavaju u zavisnosti od karaktera i vrste završenih studija, precizira se u zaključcima KONUS-a.

– Mi se nadamo da će ministarstvo prosvete uzeti u obzir zaključke KONUS-a, ali i zahteve studenata koji su aktuelni više od godinu dana. Oni su danas obesmislili autentično tumačenje zakona o visokom obrazovanju. Iako je jedan od rektora rekao da je stavljena tačka, studenti misle da je ovo samo jedna zapeta i da će se priča oko mastera i diplomiranih i dalje nastaviti, izjavio je Nemanja Petrović, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

Izvor:glas javnosti