SHL – Javni poziv za finansiranje projekata za omladinu u Jugoistočnoj Evropi

0

 Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) je organizacija koja kroz realizaciju i donaciju projekata za mlade želi doprinijeti miru, pomirenju i demokraciji u cijelom regionu Jugoistočne Evrope. Iza nas stoji više od deset godina angažmana, preko stotinu projekata u Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Makedoniji, Srbiji i na UNMIK Kosovu, te više od 15 miliona Eura doniranih novčanih sredstava.

Od 1998. godine Schüler Helfen Leben u Njemačkoj redovno organizira akciju “Socijalni Dan”. To je dan kada njemački učenici ne idu u školu, već rade za dnevnice koje poklanjaju Schüler Helfen Leben u svrhu realizacije projekata koje ova organizacija podržava. Kako se angažman njemačke omladine ne bi sveo samo na “Socijalni Dan”, ona također učestvuje direktno i u izboru projekata za mlade u Jugoistočnoj Europi koji će biti podržani.

Schüler Helfen Leben poziva nevladine organizacije da se prijave sa projektima koji će biti direktno financirani sredstavima skupljenim “Socijalnim Danom”. Projekti treba da direktno osnažuju i podržavaju omladinu i djecu, da imaju multietnički karakter i da budu u funkciji jačanja lokalnih organizacija koje rade sa mladima. Naša organizacija vidi veliku potrebu za intenzivnijem uključivanju mladih iz ruralnih krajeva u projektne aktivnosti.

Na natječaju/konkursu mogu učestvovati projekti iz sljedećih zemalja Jugoistočne Europe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i UNMIK Kosovo.

Krajnji rok za prijavu: 14. januar 2008. godine

Online aplikacija

Radujemo se Vašim idejama!

Više informacije o natječaju/konkursu možete naći na našoj web-stranici:
http://www.schueler-helfen-leben.de/newsite/news/call-for-proposals/call-for-proposals-2008.html

Previous articleMarčelo se novim spotom odjavljuje iz politike
Next articleMaster ne pripada svima koji su završili fakultet