Home [treninzi] START UP TRENING

START UP TRENING

35
0

keybroad.gifSTART UP TRENING sve što ste hteli da znate o omladinskom radu a niste imali koga da pitate. START UP TRENING je obrazovni program osmišljen u cilju izgradnje kapaciteta nosioca razvoja i implementacije omladinskih politika. START UP TRENING obrazovni program ima dva dela:

1. teorijski deo-trening u trajanju od pet dana i

2. praktični deo sproveden u lokalni zajednicama od strane učesnika na teorijskom delu

Teorijski deo će se održati od 21. do 25. januara 2008. godine u hotelu „Dunav“ u Sremskim Karlovcima a praktični deo će se odvijati u lokalnih zajednicama učesnika programa. U toku teorijskog dela obrazovnog programa, učesnici će imati priliku da prođu kroz teorijski okvir o razvoju i implementaciji omladinske politike kroz rad sa mladima. Takođe, učesnici će biti u prilici da putem mentorskog rada sa trenerima i omladinskim radinicima osmisle i realizuju aktivnost sa mladima kao praktičnu primenu stečenog znanja tokom teorijskog dela. Tokom obrazovnog programa, učesnici će sami izabrati model i metod u svom praktičnom radu, a realizacija praktičnog rada je planirana do 1. marta 2008. Zadaci START UP TRENING obrazovnog programa:

  • omogućiti učesnicima da razumeju vrednosti i principe omladinskog rada u zajednici, kao i da steknu znanja i veštine korisne za razvoj i implementaciju omladinskih politika (na različitim nivoima)
  • omogućiti učesnicima da steknu praktično iskustvo u omladinskom radu korisno za razvoj i implementaciju omladinskih politika
  • ohrabriti uspostavljanje mreže nosioca razvoja i implementacije omladinskih politika u Srbiji

Ciljne grupe START UP TRENING obrazovnog programa:

  • Predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu, predstavnici Regionalnih i Lokalnih kancelarija za mlade
  • Predstavnici lokalnih samouprava zaduženih za rad sa mladima i/ili imaju u opisu svoga posla rad sa mladima
  • Aktivisti iz omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima (iz targetiranih gradova iz kojih imamo predstavnike lokalnih vlasti).