Home [njuz] Do posla samo uz debelu vezu

Do posla samo uz debelu vezu

67
0

 Iskustva kikindske Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da se poslodavci najčešće opredeljuju za zapošljavanje upravo mladih ljudi, ali da takvih ponuda, nažalost, malo ima. Mladi Kikinđani najlakše do posla mogu doći u preređivačkoj industriji i trgovini. Obrazovanje nije presudno, posebno u trgovini.

– Za rad u trgovini nije neophodno da osoba ima završenu trgovačku školu, a u livačkim pogonima Livnice „Kikinda“ i „Le Belijera“ zapošljavaju se svi spremni da rade u tim uslovima. U novootvorenoj fabrici čarapa zaposlene su radnice sa različitim srednjoškolskim obrazovanjem. Posredovanje naše službe najčešće traže livnice „Kikinda“ i „Le Belijer“, kao i trgovinske kuće koje otvaraju supermarkete u Kikindi. Povremeno nam poslodavci traže i administrativne radnike – kaže Natalija Milošev- Stanimirov, psiholog u Službi za zapošljavanje.

Nacionalna služba za zapošljavanje je ove godine, kroz razne programe, podsticala zapošljavanje mladih. Plaćanjem doprinosa, finansirali su zapošljavanje 74 mladih. Kroz programe radnog angažovanja volontera radilo je 39 osoba, a nadoknadu za njihov rad finansirala je Nacionalna služba za zapošljavanje.

– Kroz program zapošljavanja praktikanata bilo je angažovano 125 ljudi do 35 godina. Kroz program samozapošljavanja odobravali smo subvenciju od 130.000 dinara mladima koji su sami počinjali biznis. Po ovom osnovu zaključena su 164 ugovora, od toga sa 42 osobe mlađe od 30 godina. Da bi poslodavci zapošljavali mlade odobravali smo i jednokratnu subvenciju od 100.000 dinara, pa je tako od 23 angažovanih bilo i 12 mladih. Davali smo i finansijsku podršku za zapošljavanje pet invalida, a dva su bila mlađa od 30 godina – kaže Jelena Mitrović, direktorka kikindske filijale NSZ, na čijoj je evidenciji ukupno 15.719 nezaposlenih iz Severnobanatskog okruga.

Na podsticanju zapošljavanja ugroženih grupa, a to su osobe sa invaliditetom, Roma ili članova socijalno ugroženih porodica bavi se u beogradska „Grupa 484“. Njihov „Akcioni plan o zapošljavanju mladih“, jedna je od aktivnosti globalnog projekta pod nazivom „Ko kaže da ne možemo – jedanke šanse za ugrožene grupe mladih“, a realizuje se uz podršku Kancelarije UN za razvoj. Na osnovu prošlogodišnjeg moritoringa, prikupljeni su podaci iz Kikinde, a jedan od najvećih problema koje su mladi iskazali je nezaposlenost.

– Šanse za zapošljavanje mladih, a posebno iz rizičnih grupa nisu velike, ali su inicirani razgovori sa rukovodiocima pojedinih preduzeća. Oni su raspoloženi za angažovanje takve radne snage, ali u skladu sa svojim potrebama. Zasad je saradnja ostvarena sa Veterinarskom stanicom „Kikinda“, JKP „6. oktobar“, „Graditeljem“ i „Prima produktom“ – kaže dr Emina Kopas- Vukašinović, koordinatorka „Grupe 484“.

Izvor: Blic