Home [treninzi] POZIV ZA EDUKATORE/KE TRENING „Podjednako Važni 2”

POZIV ZA EDUKATORE/KE TRENING „Podjednako Važni 2”

225
0

Kako otvaramo temu socijalne (ne)pravde, društvenih (ne)jednakosti i (ne)jednakog pristupa uslugama i  resursima kada radimo sa mladim ljudima? Koliko možemo biti kreativni u radu na važnim društvenim  temama kao što je pristup zdravstvenim uslugama, pristup obrazovanju?

Nedostaju li ti kreativni i edukativni alati da radiš sa grupom mladih na temi rodne (ne)ravnopravnosti?
Ukoliko si nastavnik/nastavnica, edukator/edukatorka, trener/trenerica ili omladinski radnik/radnica (u nastavku teksta sve kategorije će biti pod: EDUKATOR/KA), i u potrazi si za novim metodama rada, onda  je ovaj poziv za tebe!

Naša inovativna metodologija uvodi grupu u društvenu igru, čiji je cilj spašavanje ostrva Idilikus putem ostvarivanja kreativnih dramskih zadataka. Na tom putu grupa se suočava  sa različitim izazovima koje treba prevazići.

U potrazi smo za 20 ljudi iz formalnog i neformalnog obrazovanja koji će usvojiti nove kompetencije vođenja inovativnih dramskih radionica na treningu “Podjednako važni” koji će se održati u periodu  od 06.06. do 10.06. u Sremskim Karlovcima.
Posebno ohrabrujemo edukatore/ke iz gradova: Novi Pazar, Kruševac, Leskovac, Subotica i Beograd, kao i iz okolnih mesta/ gradova.

O programu

Drugi ciklus programa “Podjednako važni” ima za cilj edukaciju edukatora da sprovode osmišljeni  program u svom radu sa mladim ljudima. U prethodnom ciklusu bilo je obučeno 12 edukatora, i oko  100 mladih je prošlo program.  Program „Podjednako Važni 2” nudi inovativni edukativni alat za edukaciju na temu socijalne (ne) pravde i (ne)jednakosti u radu sa mladima. Specifičnije, teme koje su deo programa jesu: socio- ekonomska (ne)jednakost, (ne)jednak pristup zdravstvenim uslugama, (ne)jednak pristup obrazovanju, i rodna (ne)ravnopravnost.  Kroz program učesnici/ce dobijaju obuku za korišćenje inovativne dramske metodologije, kao i mentorsku podršku materijale nakon treninga, kako bi sproveli radionice iz programa u svojoj lokalnoj
zajednici.

Metodologija
Metodologija programa “Podjednako važni” se bazira na dramskim tehnikama, i koristi elemente  simulacije i društvene igre. Metodologija učesnike i učesnice uključuje na aktivan način, kroz igranje  uloga i angažovanje emocija, kritičko razmišljanje i konkretne akcije. Ovaj metod je zasnovan na tehnikama neformalnog učenja i na različitim dramskim tehnikama i konvencijama.

Osnovni alat naše metodologije jeste igra “Idilikus – saga o jednakosti”, u koju voditelj uključuje grupu, vodeći ih kroz ciljeve i kreativne zadatke, stavljajući ih u poziciju onih koji mogu  delovati kako bi povratili jednakost u društvu zamišljenog ostrva Idilikus.

Metodologija je pažljivo razvijana i testirana u radu sa mladim ljudima i sa edukatorima širom Srbije,  koji su dali ogroman doprinos samom razvoju metodologije.

USLOVI I OBAVEZE EDUKATORA/KI

Prihvaćeni edukatori/ke postaju deo programa što podrazumeva obavezno učešće na treningu kao  i obavezno sprovođenje radionica iz programa “Podjednako važni” u svojoj lokalnoj zajednici. U  ovom procesu sprovođenja radionica, edukatorima kama će biti dostupna mentorska podrška kao i  simbolična novčana nadoknada.

TEHNIČKE INFORMACIJE – TRENING

Trening se održava od 06.06. (dolazak) do 10.06. (odlazak) u Ekološkom centru Radulovački, u  Sremskim Karlovcima. Svi putni troškovi, (autobuske i vozne karte) kao i troškovi ishrane i smeštaja  su u potpunosti pokriveni. Smeštaj je obezbeđen u trokrevetnim sobama.

KAKO SE PRIJAVITI
Prijava se može izvršiti popunjavanjem upitnika na linku. Pri prijavi je potrebno priložiti i CV u PDF  formatu. Molimo vas da posvetite vreme popunjavanju prijave, jer će se odabir vršiti na osnovu  kvaliteta prijave.
Prijave traju do 03.06. u 15h. Nakon toga, do kraja dana će prijavljeni dobiti informacije o ishodu  prijave.
Za dodatne informacije ili pitanja možete pisati na youth@bgcentar.org.rs.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava uz podršku Ambasade SAD  u Beogradu.
Čekamo vas da zajedno stvaramo jednake prilike za sve, jer su svi podjednako važni!