Home [njuz] Znanje otvara evropske kase

Znanje otvara evropske kase

30
0

 Šta je sve potrebno da bi se napravio dobar projekat, koji ima realne šanse da bude finansiran iz fondova Evropske unije, kao i koji su to osnovni pojmovi fonda IPA, odnosno instrumenta pretpristupne pomoći, teme su današnjeg seminara u organizaciji "BCG konsalatinga" i "Stratedžik pleninga".

 Ovaj seminar je organizovan u trenutku kada i u Srbiji postaje aktuelna raspodela sredstava pretpristupne pomoći EU, a predavanja će držati konsultanti kompanije "RR end kompani".

Program seminara je rezultat osmogodišnjeg iskustva u razvoju projekata prema standardima i zahtevima EU, a namera je da se razvije svest o potrebi podizanja nivoa informisanosti o EU fondovima i unaprede administrativni kapaciteti Srbije za njihovo korišćenje.

Posle seminara o IPA, priprema se pokretanje škole za pripremu projekata, koja treba da obuči predstavnike administracije, državnih i naučnih institucija, ali i preduzeća i nevladinih organizacija da kreiraju i uspešno sprovode projekte i povezane procedure za korišćenje EU fondova. Po nekim procenama, da bi Srbija uspešno mogla da koristi sve fondove koji su joj na raspolaganju, biće potrebno da ima barem nekoliko stotina edukovanih pojedinaca u državnim i naučnim institucijama i privredi, koji će se baviti svim fazama sprovođenja projekata.

Ogrnizatori su krajem oktobra držali prvi seminar posvećen pretpristupnim fondovima EU i tema je bila Sedmi okvirni program EU, čija su sredstva namenjena prvenstveno za naučne i istraživačke, ali i primenjene projekte. Osim osnovnih informacija, obrađena su i praktična pitanja, od potrebne dokumentacije koju treba poznavati za uspešnu prijavu, kako i koje partnere izabrati za sprovođenje, kako opisati i upravljati projektom, finansijska konstrukcija i koje su uobičajene greške u pripremi projekta. Interes koji je vladao za taj seminar pokazao je da u Srbiji postoji velika potreba za informacijama o fondovima EU.

Izvor: Vecernje Novosti