Home [treninzi] Poziv za obuku – “Omladinski radnici/e u polju mentalnog zdravlja mladih”

Poziv za obuku – “Omladinski radnici/e u polju mentalnog zdravlja mladih”

169
0

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR poziva omladinske radnike/ce da se prijave na obuku “Omladinski radnici/e u polju mentalnog zdravlja mladih” čiji je jedan od glavnih ciljeva da se omladinski radnici/e osnaže da koriste resurse grupe i stvore siguran prostor za rad u kontekstu mentalnog zdravlja sa različitim grupama mladih, kao i da se poboljša njihovo znanje o osnovnim pojmovima i izazovima u mentalnom zdravlju mladih. 

Iskustva praktičara/ki u radu s mladima i istraživanja na nacionalnom i evropskom nivou pokazuju da je tema mentalnog zdravlja od vitalnog značaja za mlade. Istovremeno, izazovi mentalnog zdravlja osećaju se kod velikog dela populacije mladih. Kada mladima u Srbiji treba podrška u poboljšanju svog mentalnog zdravlja, oni traže pomoć od roditelja (36%), vršnjaka (26%) i stručnjaka (18%), dok 20% mladih ne nalazi nikakvu vrstu podrške. Istraživanje koje je sproveo UNICEF pokazuje da mladi ne prepoznaju omladinske radnike/ce kao jednu od prvih linija podrške. Verujemo da je to delimično zato što je još uvek mali broj mladih ljudi u Srbiji upoznat sa potencijalom omladinskog rada. Istovremeno, omladinski radnici/e još uvek nisu dovoljno edukovani i osnaženi da pruže ovu vrstu podrške.

Iz navedenog zaključujemo da je pored osnovnih kompetencija koje omladinski radnici/e stiču kroz multi-modularnu NAPOR obuku, neophodno i kreirati sistem za kontinuirano usavršavanje i unapređenje kompetencija omladinskih radnika/ca. Stoga je NAPOR započeo izradu kurikuluma za kratke module na specifične teme od značaja za mlade i omladinske radnike/ce. U saradnji sa Grupom Hajde da…, razvijen je kurikulum za unapređenje znanja i veština omladinskih radnika/ca za rad na polju mentalnog zdravlja mladih.

Obuka se sastoji od:

– Treninga koji će biti održana u periodu od 16. do 19. aprila 2024. godine u trajanju od 3 puna dana rada, odnosno 12 sesija, i

– Praktičnog rada u vidu jedne aktivnosti sa 10 mladih učesnika/ca iz ruralnih sredina, u lokalnoj zajednici.

– Realizacija praktičnog rada odnosno jednodnevne aktivnosti za mlade iz ruralnih sredina podrazumeva i uključenost u mentorski proces.

Prilikom prijave potrebno je popuniti FORMULAR. Rok za prijave je 9. april do 12h. Više info u POZIVU.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marijani Jović na mejl obuka@napor.net.