Home [ volontiranje ] Program stručne prakse 2024/2025 – jedinstvena prilika za mlade iz južne i...

Program stručne prakse 2024/2025 – jedinstvena prilika za mlade iz južne i jugozapadne Srbije koji započinju njihove profesionalne karijere

293
0

Misija OEBS-a u Srbiji u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i saradnji sa: Narodnom skupštinom, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom za Evropske integracije, Ministarstvom turizma i omladine, Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Kancelarijom za javne nabavke, Agencijom za sprečavanje korupcije i Nacionalnom akademijom za javnu upravu pružaju jedinstvenu priliku za mlade iz južne i jugozapadne Srbije koji započinju njihove profesionalne karijere.

Tražimo kandidate i kandidatkinje za Program stručne prakse, koji predstavlja priliku za mlade stručnjake i stručnjakinje da rade u državnim institucijama u Beogradu u periodu od deset meseci.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 15. APRIL 2024. godine

Zašto se prijaviti:

 • da biste se upoznali sa radom institucija koje podržavaju vladavinu prava;
 • da biste stekli praktično iskustvo i priliku da postanete deo šire stručne zajednice;
 • da biste se uključili u rad institucija koje donose odluke i izrađuju politike, da se upoznate sa njihovim mandatom, nadležnostima, dužnostima i odgovornostima;
 • da biste znanja i veštine koje ćete steći tokom ovog programa implementirali u svom budućem radu;
 • da biste upoznali određene oblasti rada i procenili sopstvena interesovanja i sposobnosti;
 • da biste razvili sposobnost za timski rad kao i sposobnost da upravljate rezultatima rada;
 • da biste upoznali nove kolege i koleginice u Beogradu;
 • da biste unapredili svoju radnu biografiju i otvorili dodatne mogućnosti u budućoj karijeri.

OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATE I KANDIDATKINJE:

 • da imaju stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti pravne ili ekonomske nauke ili društveno-humanističkih nauka (posebno će se ceniti praktično iskustvo u navedenim oblastima kao što su istraživanje, učešće u vannastavnim aktivnostima, kao i dodatne edukacije, obuke, seminari i kursevi u relevantnim stručnim i/ili profesionalnim oblastima);
 • da su državljani Republike Srbije sa stalnim prebivalištem u Bujanovcu, Medveđi, Novom Pazaru, Novoj Varoši, Preševu, Priboju, Prijepolju, Raški, Sjenici ili Tutinu;
 • da se aktivno služe srpskim jezikom;
 • da poseduju znanja i veštine u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarnih kalkulacija;
 • da su zainteresovani i motivisani da se kroz praksu i stažiranje, uz aktivno vođenje svojih mentora iz državnih institucija, upoznaju sa radom državnih institucija i njihovim nadležnostima, da se uključe u rad institucija i na taj način steknu praktično iskustvo, prošire svoje profesionalne kapacitete i razviju svoja znanja i veštine.

OD KANDIDATA I KANDIDATKINJA SE OČEKUJE:

 • da borave u Beogradu tokom trajanja programa u periodu od deset meseci;
 • da aktivno učestvuju u realizaciji radnih zadataka koji su im dodeljeni ili dogovoreni i u skladu sa kodeksom ponašanja državnih službenika;
 • da, u saradnji sa mentorima, učestvuju u realizaciji manjih projekata, uključujući pisanje predloga projekta, realizaciju projektnih aktivnosti i izradu finalnih projektnih izveštaja u partnerstvu sa institucijama domaćinima i Misijom OEBS-a u Srbiji;
 • da učestvuju u ostalim aktivnostima koje pružaju dodatnu vrednost profesionalnoj praksi kandidata i kandidatkinja, poput panel diskusija, radionica itd., koje organizuju institucija u kojoj su angažovani kao i Misija OEBS-a u Srbiji;
 • da učestvuju u anketama pre i posle programa, redovnim sastancima sa predstavnicima Misije i po potrebi da pripreme ad-hoc izveštaje i podatke u vezi sa svojim iskustvom, a u skladu sa potrebama Misije OEBS-a u Srbiji, u toku trajanja programa.

MISIJA OEBS-a U SRBIJI ĆE IZABRANIM UČESNICIMA I UČESNICAMA PRUŽITI:

 • stalnu koordinaciju sa institucijom u vezi sa sprovođenjem stručne prakse;
 • nadoknadu troškova života kandidata/kandidatkinje u Beogradu, u iznosu do 575 evra;
 • dodatne mogućnosti za profesionalni razvoj;
 • po potrebi, dodatnu podršku kako bi iskustvo stručne prakse bilo uspešno.


PROCES SELEKCIJE:

Kandidati i kandidatkinje za koje se na osnovu podnete pisane prijave ustanovi da su najkvalifikovaniji/e, biće pozvani na intervju i pisani test. Kandidati i kandidatkinje će se ocenjivati isključivo na osnovu rezultata postignutih tokom procesa selekcije, a konačan izbor biće donet na osnovu ocene pisane prijave i postignuća na pisanom testu i intervjuu.

U skladu sa principima jednakih mogućnosti i smernicama OEBS-a u oblasti rodne ravnopravnosti, ohrabrujemo kandidate i kandidatkinje svih nacionalnih i verskih zajednica da se prijave. Prilikom odabira kandidata vodiće se računa o odgovarajućoj zastupljenosti po svim osnovama.

*Učešće u intervjuu ne garantuje odabir. Konačan broj odabranih kandidata zavisiće od broja kvalifikovanih kandidata i kapaciteta institucije domaćina i dostupnosti sredstava.

*Imate pitanja? Pišite nam na: esma.lotinac@osce.org ili na broj telefona 063307804