Home [konkursi] Otvoren poziv za “Odlučionice 5.0”!

Otvoren poziv za “Odlučionice 5.0”!

128
0

KOMS poziva predstavnike i predstavnice jedinica lokalne samouprave (opštine/gradovi), đačkih parlamenata i organizacija civilnog društva da se prijave za novi ciklus “Odlučionica” i postanu deo mreže lokalnih koordinatora za unapređenje dijaloga između mladih i donosioca odluka na lokalu.  

Godinama unazad, KOMS podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Iz različitih programa kojima smo podsticali aktivizam mladih na lokalu razvila se vizija o Odlučionicama, programu u okviru kojeg mladi dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za sprovođenje inicijativa u saradnji sa lokalnim institucijama.      

Šta su Odlučionice?

Odlučionice predstavljaju program na kome će zajedno učestvovati predstavnici/e jedinica lokalne samouprave (opština i gradova), đačkih parlamenata i organizacija civilnog društva (udruženja), gde će proći obuku na kojoj će učiti o omladinskoj politici, aktivizmu i evropskom dijalogu sa mladima. Cilj programa je proširivanje mreže lokalnih koordinatora/ki za dijalog sa mladima, odnosno unapređivanje saradnje mladih i donosioca odluka.   

Ko su lokalni koordinatori i koordinatorke?   

Lokalni koordinatori/ke su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji će nakon sticanja znanja i veština, kroz program Odlučionica, raditi na unapređenju saradnje institucija i predstavničkih tela mladih.   

Nakon održanog treninga, uz mentorsku podršku, koordinatori/ke će započeti svoj zajednički rad na realizaciji isplanirane aktivnosti, koje će biti finansijski podržane, a koje za cilj imaju poboljšanje položaja mladih na lokalu.  

Da li su dosadašnji procesi dali rezultate?   

U Dijalogu sa mladima na lokalnom nivou učestvovalo je preko 20 lokalnih zajednica širom Srbije, koje su nakon obuke unapredile saradnju sa mladima i njihovim udruženjima. Ovim pozivom KOMS namerava da proširi mrežu lokalnih koordinatora/ki, kako bi mladi i donosioci odluka mogli zajedno da odlučuju u svojim lokalnim zajednicama.   

Ovaj proces omogućava svim stranama da zajednički rade na novim rešenjima za svoje zajednice i omogućava razmenu iskustava među lokalnim zajednicama. Podstičemo saradnju unutar opština i gradova ali i njihovu međusobnu saradnju!   

Kako izgleda program?   

Program Odlučionica se sastoji iz tri koraka:    

Konsultativni proces

Ovaj proces obuhvata upoznavanje sa stanjem omladinske politike u prijavljenim lokalnim zajednicama, mogućnostima za mlade, mladima koji žele da utiču na promene i liderima_kama svojih zajednica (predstavnicima_ama JLS, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata).   

U okviru ovog procesa biće održan jedan onlajn sastanak sa svim zainteresovanim mladima i lokalnim koordinatorima_kama, koji će nas upoznati sa prilikama za mlade u njihovoj opštini/gradu. Na ovaj način želimo da se mobiliše što veći broj mladih i uključi u program gde će imati priliku da aktivno učestvuju u kreiranju promena u svojoj zajednici.   

Obuka   

Obuka će biti realizovana za 4 lokalna koordinatora_ke svake lokalne zajednice. Čitav proces obuke vodiće ekspert_kinja iz oblasti evropskih integracija i ekspert_kinja iz oblasti omladinske politike koji će biti i mentori u procesu kreiranja i realizacije inicijativa. Planirano je da se obuka održi uživo, na planini Divčibare, u periodu od ponedeljka 15. aprila, do četvrtka 18. aprila 2024. godine. 

Kreiranje i realizacija inicijative   

U ovom segmentu programa, lokalni koordinatori_ke će imati mentore sa kojima će raditi kako na obuci, tako i na finansijskoj podršci u realizaciji svoje ideje. Inicijative koje lokalni koordinatori_ke zajednički formulišu, imaće za cilj da utiču na rešavanje problema sa kojima se mladi iz te lokalne zajednice najčešće susreću, kako bi, delujući zajedno sa donosiocima odluka u svojoj opštini/gradu, mladi izgradili poverenje u lokalne institucije i učestvovali u promenama. Rok za sprovođenje inicijativa je do 1. jula 2024. godine.  

Sve troškove učestvovanja kao i sprovođenja inicijativa snosi Krovna organizacija mladih Srbije.   

Svaka od inicijativa biće podržana finansijskim iznosom do 115.000,00 RSD.    

Ko i kako može da se prijavi?   

Prijava, koja mora biti potpisana i pečatirana od strane jedinice lokalne samouprave, podnosi se za sva četiri učesnika_ce na jednom formularu, i to:  

  • Jedna osoba iz lokalne samouprave  
  • Jedna ili dve osobe iz organizacije civilnog društva  
  • Jedna ili dve osobe iz đačkog parlamenta.   

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde i da ga pošaljete imejlom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za Odlučionice – naziv jedinice lokalne samouprave”.  

Prijave su otvorene do 7. april 2024. godine do 23:59.    

Za sva pitanja i nedoumice, budite slobodni da kontaktirate našeg asistenta programa, Petra Stamenkovića, putem mejla na petar.stamenkovic@koms.rs.   

Obuka za lokalne koordinatore EU dijaloga sa mladima realizuje se u okviru projekta “Dijalozi sa mladima 2.0”, u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.