Home [treninzi] Program obuke razvijen za izgradnju svesti, kapaciteta i otpornosti u praksi upravljanja...

Program obuke razvijen za izgradnju svesti, kapaciteta i otpornosti u praksi upravljanja – Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP)

155
0

Akademija švedskog instituta za mlade profesionalce (SAIP) nudi program obuke razvijen za podizanje svesti, kapaciteta i otpornosti u praksi upravljanja namenjen mladim profesionalcima na Zapadnom Balkanu koji žele da prodube svoje znanje o modernom održivom upravljanju. Ovaj program obuke razvijen je za izgradnju novih mreža, znanja i praksi za povećanje transparentnosti, efikasnosti i otpornosti u javnoj upravi.

Možete se prijaviti na SAIP ako ste državljanin ili stanovnik jedne od sledećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, dobro vladate engleskim jezikom, imate relevantno visoko obrazovanje (najmanje tri godine), imate od 25 do 40 godina.

Vaš profesionalni profil je relevantan za tematski sadržaj modula po vašem izboru, niste nosioci dozvole za stalni boravak u Švedskoj. Zaposleni ste u jednoj od sledećih grupa: 1. Kreatori politike (političari, državni službenici, zaposleni u političkim partijama) 2. Državni službenici (nepolitički državni službenici koji rade u javnim organizacijama) 3. Radnici civilnog društva (zaposleni u OCD/NVO)

SAYP je program saradnje između Švedskog instituta (SI) i švedskih univerziteta, odgovornih za razvoj i organizaciju modula obuke. Moduli se oslanjaju na mešavinu modernih metoda podučavanja s naglaskom na interaktivnost, saradnju i problemsko učenje. Program obuke može uključivati vebinare, interaktivna predavanja, rasprave u malim grupama, studijske posete i druge aktivnosti učenja koje omogućuju produbljivanje i uvežbavanje vašeg znanja.

Ove godine, moguće je prijaviti sljedeće tematske module unutar SAYP-a:

  • Saradničko upravljanje u digitalnoj erii
  • Perspektive upravljanja na više nivoa, decentralizacije i ljudskih pravaObrazovanje o ravnopravnosti polova za praktičare, od teorije do sprovođenja politika
  • Održiva e-uprava za otpornu i inovativnu demokratsku javnu upravu

Možete se prijaviti za SAIP modul preko internet stranice odgovarajućeg organizatora (univerziteta domaćina). Linkovi ka univerzitetima su postavljeni OVDE.

Ako se prijavljujete za više od jednog modula, veoma je važno da module rangirate po svom izboru, jer možete biti primljeni samo na jedan od njih. Potrebno je da podnesete posebnu prijavu sa jedinstvenim motivacionim pismom za svaki modul koji ste odabrali. Preporučuje se da se prijavite za najviše dva modula koji odgovaraju vašim interesovanjima i profesionalnoj ulozi.

Rok za prijavu je 5. april 2024. godine.