Home [konkursi] Prijavite se za Strateški grant – Trag fondacija

Prijavite se za Strateški grant – Trag fondacija

174
0

Pozivamo organizacije civilnog društva koje žele dugoročno da unaprede svoj rad i povećaju svoj uticaj u zajednici u kojoj deluju da se prijave na program Strateški grantovi. Program pruža priliku organizacijama da dobiju finansijsku podršku za sprovođenje i unapređenje osnovnih programskih aktivnosti i jačanje organizacionih kapaciteta. Ova podrška nije ograničena na specifične projekte već je usmerena ka jačanju strateškiog delovanja organizacija civilnog društva.

Ko može da se prijavi?

Za učešće u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje postoje duže od dve godine i čiji godišnji budžet u poslednje dve godine ne prelazi 7 miliona dinara.  Važno je da organizacije kroz neposredan rad i uključivanje građana i građanki aktivno deluju i ostvaruju uticaj u jednoj ili više oblasti: razvoj demokratije, razvoj lokalne zajednice, ljudska prava, antidiskriminacija, ženska prava i osnaživanje žena, osnaživanje mladih, socijalna inkluzija, solidarna ekonomija, zaštita životne sredine, vladavina prava i odgovornost javnih institucija.

Organizacije civilnog društva koje budu izabrane da učestvuju u programu dobiće podršku za sprovođenje i unapređenje svojih redovnih programskih aktivnosti. Pored toga sredstva se  mogu iskoristiti za razvoj ili unapređenje: strategije organizacije, organizacione strukture, administrativno-finansijskog poslovanja, komunikacije, prikupljanje sredstava, jačanje veza sa zajednicom  i drugih.

Kako se vrši prijava?

Prijave se vrše elektronskim putem, popunjavanjem onlajn upitnika, a detaljni kriterijumi za učešće kao i ostale informacije u vezi sa prijavom mogu se pronaći u dokumentu sa detaljnim tekstom Poziva za prijavljivanje.

Konkurs je otvoren do petka 12. aprila 2024. godine do 16 časova.

Prijavite se i budite deo programa koji podržava vaše dugoročno planiranje i delovanje i pruža mogućnosti za jačanje organizacionih kapaciteta i izgradnju veza sa zajednicom.

Program Strateški grantovi se realizuje u okviru projekta Snaga aktivizma, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.