Home [konkursi] „Kultura bez granica“ otvara vrata mladim umetnicima

„Kultura bez granica“ otvara vrata mladim umetnicima

199
0

Ako ste mladi umetnik/umetnica željni inspiracije, umetničkog razvoja i izgradnje mostova između kultura, prijavite se na program “Kultura bez granica” i postanite deo nezaboravne umetničke zajednice!

Zašto da se prijavite:

Interkulturalna razmena: Program pruža neponovljivu priliku za susret i saradnju sa mladim umetnicima iz drugih kultura, što može rezultirati inspirativnim umetničkim projektima.

Profesionalni razvoj: Učestvovanje na predavanjima stručnjaka, razgovori sa afirmisanim umetnicima i praktičan rad omogućavaju sticanje novih znanja i razvoj umetničkih veština.

Kreativna kolonija: Petodnevna radionica obezbeđuje uslove i sredstva za stvaranje umetničkih dela koja će promovisati.

Izložbe i performansi: Vaša dela će biti izložena ili izvedena u nekoliko gradova, pružajući priliku za široku vidljivost i doprinos kulturnoj raznolikosti.

Pokriveni troškovi: Organizatori pokrivaju putne troškove, smeštaj, hranu i ulaznice za muzeje, što ovaj program čini pristupačnim i podržava mlade umetnike.

Povezivanje sa kulturnim akterima: Mreža kontakata koju ćete stvoriti u Beogradu, Novom Sadu, Prištini i Prizrenu može vam otvoriti vrata za buduće profesionalne prilike.

Podsticanje raznolikosti: Program ohrabruje umetnike sa invaliditetom i one iz manjih gradova, ruralnih sredina, marginalizovanih i/ili depriviranih zajednica, u začetku nove kulturne priče.

Program „Kultura bez granica“ je namenjen mladim umetnicima i umetnicama u različitim sektorima koji su zainteresovani da se aktivno angažuju na zajedničkim umetničkim projektima i uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza. Radni jezici su srpski, albanski i engleski. 

Program „ Kultura bez granica“ sastoji se od tri povezane akcije:

(1) Interkulturalna razmena je desetodnevno edukativno studijsko putovanje za 16 mladih umetnika koje će se održati od 22. marta do 1. aprila 2024. godine – (Beograd, Novi Sad, Priština, Prizren). Učesnici će prisustvovati predavanjima relevantnih stručnjaka, učestvovati u inspirativnim razgovorima sa afirmisanim umetnicima, posećivati kulturne institucije i povezivati se sa kulturnim delatnicima. Tokom studijske posete radiće sa mentorkom na koncipiranju umetničkih dela koja će realizovati u narednom koraku – tokom kreativne kolonije.

(2) Kreativna kolonija – Petodnevna radionica gde će umetnici moći da se usredsrede na izradu umetničkih dela uz obezbeđena sredstva i pomoć mentora. Budžet je ograničen i biće razrađen tokom radionice. 

(3) Lokalne izložbe umetničkih dela (zajednička izložba realizovanih radova u Beogradu, Prištini i još jednom gradu).

Organizatori pokrivaju troškove učešća, uključujući:

  • Putne troškove
  • Smeštaj
  • Hranu i osveženje
  • Posete institucijama kulture

Uslovi učešća u programu uključuju:

  • 18-35 godina starosti
  • Status neafirmisanog ili nedovoljno afirmisanog umetnika
  • Poznavanje najmanje dva radna jezika programa, uključujući maternji
  • Zainteresovanost za aktivno učešće u uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza između dve zajednice i zajedničkim umetničkim projektima

Ohrabrujemo sve mlade i nedovoljno afirmisane umetnike koji zadovoljavaju navedene kriterijume da se prijave za učešće.

Molimo vas da vaše prijave podnesete do 29. februara 2024. godine u 23.59h. Prijavni formular možete naći na sledećem linku

Program “Kultura bez granica” za mlade umetnike osmislio je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HO), a od 2023. sprovodi ga u saradnji sa organizacijom ArtPolis iz Prištine, i uz finansijsku podršku Evropske unije.