Home [njuz] Društveni dijalog za mlade

Društveni dijalog za mlade

110
0

Nedavna ratifikacija Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima otvorila je novu mogućnost kada je u pitanju zagovaranje i zaštita prava mladih pred međunarodnim mehanizmima koji su dostupni. Međutim, da bi ovi međunarodni mehanizmi zaštite ljudskih prava mladih bili prepoznati, potrebno je pokrenuti diskusije, razmene i upoznavanja. Kroz ovaj dijalog, po prvi put, istražuje se značaj Opcionog protokola uz uvođenje omladinske perspektive uz perspektivu zaštite prava mladih.

Dijalog će biti održan u sredu, 13. decembra od 11.30 do 13.30 časova u prostorijama EU Info centra (Kralja Milana 7, Beograd).

Ukoliko želite da budete deo otvorene razmene mišljenja o ovim temama, prijavite se putem ovog linka. Broj mesta u publici je ograničen, a za sve učesnike/ce van Beograda obezbeđena je refundacija putnih karata.

Više o samom događaju možete pronaći na sledećem linku: https://eumogucnosti.rs/poziv-drustveni-dijalog-za-mlade/