Prijava na Nacionalnu konferenciju o mentalnom zdravlju mladih – 28 – 30. novembar 2023. godine – Novi Pazar

0

Pozivamo da uzmete učešće na Nacionalnoj konferenciji o mentalnom zdravlju mladih koja će se realizovati 28 – 30. novembra 2023. godine u Novom Pazaru (Kulturni centar, Stevana Nemanje 2). 

Cilj Nacionalne konferencije je da okupi ključne aktere u radu sa mladima, predstavi najnovija istraživanja na temu mentalnog zdravlja mladih, istakne primere dobrih praksi i potrebe mladih i pokrene lokalne zajednice na unapređenje međusektorske saradnje i koordinacije resursa za sistemsku podršku mentalnom zdravlju i psihosocijalnom blagostanju mladih.

Konferenciju realizuje Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, u saradnji sa Omladinskim savezom udruženja – OPENS, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Savezom Izviđača Srbije, a u okviru projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih – koordinaciju lokalnih i nacionalnih aktera 1.0” finansiranog od strane Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.

Prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji (SZO), mentalno zdravlje je definisano kao „stanje blagostanja u kome osoba realizuje sopstvene kapacitete, u kome može da izlazi na kraj sa uobičajenim životnim stresovima, da radi produktivno i ispunjeno, kao i da je sposobna da doprinosi sebi i svojoj zajednici“. Mentalno zdravlje je stoga značajna tema kada govorimo o mladima, imajući u vidu kapacitete koje u ovom periodu razvijaju, zahteve koji se pred njih postavljaju, društvene norme koje je potrebno da ispune. 

Nacionalnom konferencijom nastojimo da doprinesemo razvoju kapaciteta lokalnih zajednica za odgovor na izazove sa kojima se suočavaju mladi u oblasti mentalnog zdravlja, kao i umrežavanju i unapređenju znanja i veština stručnjaka koji rade sa mladima i za mlade. Konferencija je namenjena različitim akterima u zajednici, donosiocima odluka u lokalnim zajednicama u Srbiji, predstavnicima institucija, udruženja građana, stručnjacima/kinjama i mladima koji su zainteresovani za ovu temu.  

U okviru Nacionalne konferencije o mentalnom zdravlju mladih potpisaće se Izjave o nameri o sprovođenju programa za unapređenje mentalnog zdravlja u 10 lokalnih samouprava. Očekuje se učešće visokih zvaničnika ispred Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete i Ministarstva sporta.

Na Nacionalnoj konferenciji ćemo se baviti temama koje obuhvataju:

● Položaj i potrebe mladih kada je u pitanju mentalno zdravlje,

● Vidovi rada sa ranjivim grupama u cilju očuvanja mentalnog zdravlja mladih,

● Resursi zajednice u cilju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladih,

●Razvoju programa, usluga i aktivnosti u lokalnim zajednicama u cilju unapređenja mentalnog zdravlja mladih,

● Puteve informisanja i zagovaranja za veću zaštitu mentalnog zdravlja mladih.

Prijave za konferenciju biće otvorene do 23.11.2023. putem ovog linka.

Organizatori snose troškove puta i smeštaja za sve učesnike/ce.

Prevoz će biti organizovan iz nekoliko mesta u Srbiji, o čemu ćete biti detaljnije informisani nakon prijave. 

Broj mesta je ograničen, pa Vas molimo da se prijavite u predviđenom roku. U slučaju prijave većeg broja učesnika/ca biće izvršena selekcija u odnosu na izraženu motivaciju za učešće na konferenciji.

Logističke informacije o dolasku i boravku tokom Nacionalne konferencije dobiće osobe čije je učešće potvrdjeno u periodu do 24. novembra do kraja dana.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati putem telefona: 

0659870911 – Marija 

0606883537 – Mirjana

Previous articleBudi volonter na filmskom etnografskom festivalu “Vizantrop”
Next articleOnline trening kreativnog pisanja “Epifanija”