Home [treninzi] Poziv za trening – MLADI IZMEĐU PRITISKA I PODRŠKE – OMLADINSKI RAD...

Poziv za trening – MLADI IZMEĐU PRITISKA I PODRŠKE – OMLADINSKI RAD NA DELU

171
0


Obuka za 20 predstavnika/ca nosilaca omladinskih aktivnosti (praktičari/ke omladinskog rada u OCD, KZM…, i drugi)
Saznaćete više, između ostalog i o:

 • Šta je i kako funcioniše vršnjački pritisak?
 • Koja je uloga PAS u odnosu mladih i stresa?
 • Resilience (izgradnja otpornosti kod mladih)
 • Kako da reagujete u stresnim situacijama sa mladima?

Detaljnije:
Trening “Mladi između pritiska i podrške – omladinski rad na delu” sprovodi Centar za omladinski rad, u periodu od 24 – 26. novembra 2023. godine, u Kompleksu studentskog odmarališta “Radojka Lakić” na Avali.

Programom je predviđeno da se kroz trening obuče predstavnici/ce nosilaca omladinskih aktivnosti, koji će unutar svojih udruženja/ kancelarija za mlade sprovoditi aktivnosti podrške mladima u kriznim situacijama, kao i rad na jačanju kapaciteta mladih za razumevanje uticaja PAS na njihovo mentalno zdravlje.

Kriterijumi za odabir učesnika/ca:
da su aktivni članovi/ce organizacije ispred koje se prijavljuju;
da imaju iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine;
da poseduju visoku motivaciju za unapređenje bezbednosti i sistemske brige o mladima
u lokalnoj zajednici.


Napomena:
Prednost će imati udruženja koja su u članstvu asocijacija NAPOR-a i/ili KOMS-a
Prednost će imati Kancelarije za mlade koje su uključene u vođenje omladinskih klubova/centara.

Proces prijave kandidata/kandidatkinja:
Kandidat/kinja popunjava prijavni formular koji se nalazi na sledećem linku najkasnije do
11.11.2023. godine, a najkasnije 7 dana nakon isteka roka za prijavu, svi kandidati/kinje biće
obavešteni o rezultatima selekcije.


Tehničke informacije:
Svim učesnicima/ca, tokom trajanja treninga obezbeđen je smeštaj u dvokrevetnim sobama, kao
i putni troškovi. Više detalja o ovome svi učesnici dobiće nakon završenog procesa selekcije.


Kontakt i dodatne informacije
Ukoliko želite više informacija o treningu obratite se koordinatoru obuke Ivanu Topaloviću na
telefon 063497177 ili na ivan.topalovic@czor.org


O projektu ,,Zdravlje mladih ispred profita’’ – Prevencija štetnog uticaja alkohola na mlade
Projekat ,,Zdravlje mladih ispred profita’’ deo je šireg programa Centra za omladinski rad, koji se bavi zaštitom prava mladih na razvoj u zdravom i sigurnom okruženju.

Cilj samog projekta jeste da, kroz saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka i lokalnim zajednicama, doprinese razvoju održivog društva u kome su prava mladih poštovana i minimiziraju se štetni efekti alkohola.

Projekat je usmeren na mobilizaciju i jačanje kapaciteta svih relevantnih aktera/strana: mladih, roditelja, organizacija civilnog društva (sa naročitim fokusom na omladinske radnike/ce i druge profesionalce koji rade sa mladima), donosilaca odluka, itd. da:

 • stvore uslove za zdrav razvoj i izgrade veštine mladih da postanu otporni na štetu izazvanu
  alkoholom;
 • kreiraju, usvoje i sprovode javne politike zasnovane na činjenicama (evidence-based) u vezi sa
 • štetnim uticajem alkohola, kroz međusektorsku saradnju.

  Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije i pokreta IOGT-NTO iz Švedske