Studenti i rektori saglasni oko zvanja

0

 Diplomirani i master su izjednačeni u statusu, u pravu na dalje školovanje i da mogu pod istim uslovima da konkurišu za posao. Sada to treba da uđe u nacionalni kvalifikacioni okvir zvanja, koji je u pripremi, gde će uz master da piše diplomirani. A to treba da uradi Ministarstvo prosvete.

 Ceo problem je, izgleda, bio psihološke prirode, jer studenti nemaju poverenja u svoje nastavnike i državu – rekao je Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, posle jučerašnje sednice Senata.

Senat Univerziteta u Beogradu tako je, izgleda, stavio tačku na jednogodišnju konfuziju oko izjednačavanja diplomiranih i mastera. Uz male izmene koje su tražili studenti Senat je podržao saopštenje Odbora statutarne komisije u kojem se kaže: „Tumačenje Skupštine ukazuje na neophodnost da se zaštite stečena prava lica koja su diplomirala po ranijim propisima, kao i da ona budu izjednačena u statusu sa onima koji će diplomirati po novim propisima.“

To u praksi znači da nema automatskog priznavanja zvanja master (koje nije stečeno pravo), odnosno automatskog izdavanja novih diploma nego su izjednačeni u statusu, odnosno, u pogledu zapošljavanja, nastavka studija(uključujući i doktorske studije), pristupa pravosudnim i drugim stručnim ispitima. Predstavnici studenata bili su uzdržani prilikom jučerašnjeg glasanja.

Na sednici je prihvaćen studentski zahtev da se diplomirani i master pod istim uslovima mogu upisivati na doktorske studije, uz kriterijume koje propisuje zakon. Međutim, Senat juče nije glasao i o ostalim studentskim zahtevima, a to je da Ministrastvo prosvete propiše uverenje kojim se potvrđuje da je diploma stečena prema ranijim propisima ekvivalentna master diplomi. Rektor Kovačević poručio je studentima da uverenje treba da im da Ministarstvo prosvete, odnosno država i da jednom stečeno pravo niko ne može da im uzme.

– Zadovoljni smo što diplomirani imaju pravo da pod istim uslovima kao i masteri upisuju doktorske studije. Problem je što smo mi tražili da se dekani izjasne šta sa studentima koji su ove i prošle godine upisali master studije, a oni o tome nisu hteli ni da glasaju. Zato ćemo nastaviti da se borimo da se reši i ovaj studentski zahtev – kaže Nemanja Petrović, predsednik Studentskog parlamenta, koji nije mogao da precizira kakvu će reakciju jučerašnja odluka izazvati među studentima koje on zastupa.

Studenti traže i da se svima koji su prošle godine upisali master studije na odseku na kojem su diplomirali, ti ispiti priznaju prilikom upisa na doktorske studije, a da fakulteti vrate novac svima koji su ove godine upisali master, a koji posle odluke Skupštine ne žele da nastave studije.

Međutim, iz diskusija pojedinih dekana jasno se vidi da većina nema nameru da prihvati ovaj studentski zahtev.

– Senat se prošle godine odredio po ovom pitanju. Ne slažem se ni sa jednim studentskim zahtevom. Na našem fakultetu počeli su domaći master kursevi na koje je primljeno 170 studenata, a konkurisalo je njih 220. Niko od njih i ne pomišlja na vraćanje novca. Ovo što traže studenti je urušavanje procesa reforme i uništavanje master studija – rekao je juče Marko Backović, dekan Ekonomskog fakulteta.

O autentičnom tumačenju Zakona o visokom obrazovanju treba da se najkasnije do sedmog decembra izjasne senati ostalih univerziteta i da o tome obaveste Ministarstvo prosvete.

Studenti: Tražimo pismeno uverenje
Studentski prdstavnici poručili su dekanima da žele izjednačavanje svojih prava i na papiru i da neće odustati od svog zahteva.
– Napišite – to je ekvivalent masteru, ali želimo da imamo to napismeno. Za to se borimo i to je rezime cele naše priče. Želimo dokumenat u kojem će se navesti i reč i termin ekvivalencija master i diplomirani. Samo tako niko neće pomisliti da traži novu diplomu- rekao je Miloš Đorđević, studentski predstavnik u Senatu.

Izvor: Blic

Previous articleDodeljene „Virtus” nagrade
Next articleŠahovsko prvenstvo