Home [treninzi] Konkurs za novu generaciju multiplikatora na projektu „Young Media“

Konkurs za novu generaciju multiplikatora na projektu „Young Media“

251
0

U okviru projekta ’’Young media’’, DW Akademija organizuje Program za obuku multiplikatora u oblasti medija za mlade. Program se sastoji od niza seminara, radionica i stručnih putovanja i sprovodi se u periodu od 2023. do 2025. godine. 

Cilj programa je da se kroz obuku multiplikatora povećaju kapaciteti Krovne organizacije mladih Srbije za buduće savetodavne i ekspertske trenerske usluge medijima koji bi da kreiraju informativne sadržaje za mlade.

Trogodišnja obuka multiplikatora obuhvata različite oblasti vezane za medijsko tržište:  novinarstvo, medija menadžment, finansiranje medija, pravna pitanja (medijsko pravo, dečija/omladinska prava, kodeks novinara), metodologija držanja treninga i obuka, projekt menadžment, nove medijske tehnologije itd. 

Polaznici se obavezuju da će u naredne tri godine prisustvovati svim obukama i učestvovati u izradi tekstova za priručnik. Priručnik nastaje kao proizvod učešća u Multiplikatorskom programu. Potpisaće i Ugovor/Potvrdu o stipendiranju/učešću

Pohađanje obuke je besplatno, troškove smeštaja i prevoza, kao i ishrane pokriva organizator obuke. Određene obuke će zahtevati put u inostranstvo, odnosno u države Evropske unije. 

Polaznici/ce će se za vreme trajanja obuke i projekta nuditi mogućnost da primene stečeno znanje u okviru aktivnosti na projektu i za te usluge će imati pravo na honorar. 

Očekuje se da program sa svojim obukama krene od jula 2023. 

Uslovi za učešće u Programu za multiplikatore su: 

  • radno iskustvo u novinarstvu, radu sa medijima, projektnom menadžmentu ili sličnim delatnostima vezanim za medije;
  • aktivno znanje engleskog jezika (jedan deo treninga će se održati isključivo na engleskom jeziku);
  • visoka motivacija i pokazani interes za razvoj medija i ciljne grupe koja su mladi.

Od koristi su uz to: iskustvo u radu sa mladima (npr. u okviru nevladinih organizacija), novinarsko iskustvo u medijskim formatima za mlade, radno iskustvo u više vrsta medija (posebno elektronskih), radno iskustvo na uređivačkoj funkciji, trenersko iskustvo. 

Svi zainteresovani za Program za multiplikatora trebalo bi da: 

  • popune formular 
  • CV iz kog se vide lični podaci (uključujući telefon i mejl), radno iskustvo u medijima, nivo poznavanja engleskog jezika i druge korisne kvalifikacije na engleskom jeziku 

CV dostaviti na imejl adresu konkurs@koms.rs sa naznakom PRIJAVA ZA MULTIPLIKATORSKI PROGRAM. 

Kandidati/kinje koji budu prošli prvi krug biće pozvani na intervju. 

Poziv je otvoren do 2. juna 2023. 

Za sva dodatna pitanja i nedoumice budite slobodni da kontaktirate koordinatorku za članstvo, Milju Zdravković, putem mejla milja.zdravkovic@koms.rs ili putem telefona na broj +38169738445.