Trening pod nazivom „Promoteri socijalne inkluzije“

0

Udruženje studenata sa hendikepom i Nacionalna kancelarija za mlade pozivaju Kancelarije za mlade da se prijave za aktivnosti projekta „Mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u lokalnim zajednicama“ podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta, steknu nove veštine, znanja i poznanstva i doprinesu podizanju svesti o socijalnoj inkluziji i uključivanju srednjoškolaca sa hendikepom u društvene aktivnosti lokalne zajednice.

Šta podrazumeva učešće?
Učešće podrazumeva pohađanje trodnevnog treninga pod nazivom „Promoteri socijalne inkluzije, koji će biti održan u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru u periodu od 30. septembra do 2. oktobra 2022. godine. Na treningu ćete učestvovati kao deo omladinskog inkluzivnog tima iz svoje zajednice, a koji svaka kancelarija za mlade samostalno formira. Svaki omladinski inkluzivni tim u svom sastavu mora imati predstavnika kancelarije za made i po jednog srednjoškolca ili srednjoškolku sa hendikepom i bez hendikepa koji moraju biti iz iste lokalne zajednice (opštine ili grada). Trening će senzibilisati i osnažiti učenike sa hendikepom i bez hendikepa iz lokalnih zajednica u Srbiji za aktivnu ulogu u motivisanju vršnjaka sa hendikepom za uključivanje u društvo i lični razvoj, a predstavnice i predstavnike kancelarija za mlade naučiti kako da budu podrška srednjoškolcima sa hendikepom u lokalnoj zajednici. Takođe, na treningu će članovi omladinskih inkluzivnih timova biti edukovani o konceptu socijalne inkluzije i hendikepa, promociji socijalne inkluzije u omladinskim aktivnostima, omladinskim politikama, aktivizmu i ophođenju sa osobama sa hendikepom na prikladan način.

Nakon treninga omladinski inkluzivni timovi iz lokalnih zajednica imaće zadatak za čiju realizaciju će imati i obezbeđena finansijska sredstva, kao i mentorsku podršku Udruženja studenata sa hendikepom i Nacionalne kancelarije za mlade.

Predviđeno je da na treningu učestvuje šest omladinskih inkluzivnih timova iz šest različitih lokalnih zajednica.


Koji je Vaš zadatak?
Potrebno je da pre treninga kontaktirate srednjoškolca ili srednjoškolku sa hendikepom iz svoje lokalne zajednice i motivišete ih da se prijave i učestvuju na treningu i u projektu. Pored toga, potrebno je da u kratkim crtama objasnite za sva 3 člana tima zašto su baš oni najbolji kandidati za učešće na projektu (aktivista ili zasposleni u kancelariji za mlade, srednjoškolac/ka sa hendikepom i srednjoškolac/ka bez hendikepa). Izabranim kandidatima biće poslat prijavni formular.

Nakon učestvovanja na trodnevnom treningu  omladinski inkluzivni timovi iz lokalnih zajednica imaće zadatak da u određenom periodu, a do početka decembra, zajednički organizuju aktivnost u lokalnoj zajednici koja će za cilj imati promovisanje socijalne inkluzije. To mogu biti radionica u srednjoj školi koju pohađa neko od srednjoškolaca članova tima, neka javna akcija ili kreiranje sadržaja za društvene mreže. U planiranju zadatka omladinski inkluzivni timovi iz lokalnih zajednica mogu biti kreativni.  U realizaciji ovog zadatka imaćete kontinuiranu podršku vršnjačkog mentora ili mentorke. Mentorstvo podrazumeva usmeravanje u osmišljavanju zadatka, planiranju i realizaciji same aktivnosti. Nakon realizacije aktivnosti, potrebno je dostaviti izveštaj o realizaciji aktivnosti.

Ko su srednjoškolci sa hendikepom?
Imajte na umu da su to osobe koje mogu imati oštećenje vida ili sluha, motorički ili senzorni hendikep, ali takođe i hronične bolesti poput dijabetesa, genetske bolesti, ali i disleksiju, disgrafiju, depresiju ili anksioznost. Osim toga, to su i osobe koje su lečene od raka. U Vašem okruženju ima mnogo više soba sa hendikepom nego što ste to mislili.

Timeline projekta:

Trodnevni trening će biti organizovan do 2. oktobra, a aktivnost inkluzivnog tima iz lokalne zajednice treba da se realizuje do početka decembra.

Zašto je projekat važan?

Učestvovanjem u projektu doprinosite osnaživanju srednjoškolaca i srednjoškolki sa hendikepom za aktivno uključivanje u sve društvene aktivnosti, ali i za nastavak obrazovanja. Takođe, Kancelarije za mlade iz lokalnih zajednica moći će da osnažene mlade sa hendikepom uključe u svoje aktivnosti, podignu svest lokalnih zajednica o pravima osoba sa hendikepom, kao i da u okviru svojih narednih projekata i događaja šire svest o važnosti inkluzivnog društva. Pored toga, projekat doprinosi ostvarivanju lokalnih akcionih planova za mlade u delovima koji se odnose na uključivanje mladih iz grupa koje su u riziku od socijalne isljučenosti, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade.

Pridružite nam se u zajedničkoj borbi za izjednačene uslove i ravnopravnost mladih sa hendikepom!

Prijave omladinskih inkluzivnih timova se vrše na sledećem linku:  https://forms.gle/FZFs7y8CsmPCAHuH9

  • Naziv kancelarije za mlade:
  • Ime i prezime odgovorne osobe iz Kancelarije za mlade:
  • Imena i prezimena članova omladinskog inkluzivnog tima:
  • Broj telefona:
  • E-mail:
  • Prethodno iskustvo kancelarije za mlade u realizaciji aktivnosti koje su inkluzivnog karaktera:
  • Ime i prezime srednjoškolca/srednjoškolke sa hendikepom iz Vaše lokalne zajednice koji je član omladinskog inkluzivnog tima:
  • Zbog čega baš ta osoba:
  • Da li je članovima omladinskog inkluzivnog tima potreban neki od vidova podrške da bi učestvovali (na primer personalni asistent koji bi pošao sa članom sa hendikepom gde bi u tom slučaju inkluzivni tim činilo 3+1 osoba, uvećan font slova na materijalima, materijali u elektronskoj formi, poseban režim ishrane i sve ostalo što Vam je potrebno za samostalno funkcionisanje).

Rok za prijavu za trening na Zlatiboru je 21. septembar 2022. godine do 23:59h.

Za sve informacije možete se javiti Jeleni Vićentijević telefonom na 065/8878292 i mejlom office@asocijacijakzm.org ili Marini Lazić na marina.lazic@ush.rs

Previous articleŠta su volonterski kampovi i zašto da se ovog leta prijavite na neki od njih
Next articleUčimo zajedno o Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja