VIKIMEDIJA SRBIJE objavljuje konkurs za radno mesto Menadžer/ka za projekte raznolikosti

0

Vikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi treba da imaju jednak pristup znanju i obrazovanju. Kroz lokalne projekte, organizacija podržava i promoviše rad Vikipedije i drugih Vikimedijinih projekata (Vikimedijina ostava, Viki-rečnik, Viki-vrste i Viki-knjige, Vikipodaci).

U cilju proširenja aktivnosti Vikimedije Srbije i njene dalje profesionalizacije, tražimo sposobnu i motivisanu osobu za poziciju Menadžera/ke za projekte raznolikosti.

Opis zaduženja:

Osoba na ovoj poziciji realizuje postojeće, pokreće nove projekte raznolikosti i radi na sprovođenju strateških pravaca Vikimedije Srbije, u pogledu raznolikosti i jednakosti. Pod ovim projektima podrazumevaju se svi oni koji za cilj imaju smanjenje rodnog jaza, uključivanje marginalizovanih i nedovoljno zastupljenih zajednica (pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, LGBTI+ populacije i osoba sa invaliditetom itd) na Vikimedijinim platformama (Vikipedija, Vikimedijina ostava, Vikirečnik…), kako u pogledu sadržaja o njima, tako i u pogledu edukacije ovih grupa za uređivanje Vikimedijinih projekata. Osim pomenutih aktivnosti, osoba bi bila zadužena za međunarodnu saradnju sa drugim afilijacijama Vikimedije, a u cilju širenja slobodnog znanja.

 

Ključne aktivnosti:

 • Realizacija postojećih projekata raznolikosti Vikimedije Srbije i osmišljavanje, planiranje i organizovanje
 • Sprovođenje strateških pravaca u pogledu raznolikosti i jednakosti u okviru strategije Vikimedije Srbije, ali i globalne strategije
 • Praćenje aktivnosti Zadužbine Vikimedija i drugih ogranaka u oblasti
 • Okupljanje i animiranje tima volontera koji bi učestvovali u projektima
 • Predstavljanje projekata na lokalnim i međunarodnim
 • Praćenje i evaluacija
 • Uspostavljanje međunarodne saradnje sa drugim ograncima u pogledu izvođenja zajedničkih projekata, prisustva organizacije u međunarodnim kampanjama, kao i pružanja saveta i razmene
 • Održavanje radionica uređivanja Vikipedije i drugih Vikimedijinih
 • Izrada tromesečnih, šestomesečnih i godišnjih izveštaja za projektne

 

Uslovi:

 • Stečena viša/visoka stručna sprema ili na završnoj godini studija
 • Obavezno znanje engleskog jezika
 • Obavezno poznavanje rada na računaru i alata za kancelarijsko poslovanje
 • Poznavanje i razumevanje međuljudskih odnosa
 • Veštine pisane i usmene komunikacije
 • Sposobnosti pregovaranja i ugovaranja i odlične prezentacione veštine
 • Dobre organizacione sposobnosti
 • Poželjno iskustvo u radu sa manjinskim i socijalno ranjivim grupama
 • Poželjno iskustvo u radu na međunarodnim projektima
 • Prednost imaju osobe sa iskustvom u uređivanju Vikipedije
 • Mogućnost rada sa fleksibilnim radnim vremenom
 • Kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u radu sa volonterima ili u nevladinom sektoru imaće prednost
 • Posebno se ohrabruje prijavljivanje kandidata/kandidatkinja koji pripadaju manjinskim zajednicama.

 

Nudimo:

 • Dinamičan i izazovan posao
 • Rad sa mladim ljudima
 • Fleksibilno radno vreme
 • Saradnju sa nevladinim organizacijama i međunarodnim ograncima Zadužbine Vikimedija
 • Povremena poslovna putovanja
 • Priliku za lično i profesionalno usavršavanje kroz učešće u konferencijama i seminarima

 

Odabrani kandidat/kandidatkinja će na početku rada proći obuku uređivanja Vikipedije i Vikimedijine ostave.

Početna plata za poziciju Menadžera/ke za projekte raznolikosti je 450 evra, sa mogućnošću povećanja.

Potrebna dokumenta:

 • Biografija
 • Kopija diplome
 • Preporuke od ranijih poslodavaca, ukoliko ih kandidat/kandidatkinja poseduje

Prijave je potrebno dostaviti do 22. januara 2022. na i-mejl: posao@vikimedija.org.

Previous articlePoziv za prijavu za učešće na projektnoj akademiji
Next articleDostupan portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom