Mreža nacionalnih ustanova kulture Evropske unije

0

 U Beogradu je 31. januara 2007. godine osnovan beogradski ogranak Mreže nacionalnih ustanova kulture Evropske unije (EUNIC). EUNIC je partnerska organizacija nacionalnih institucija kulture čija delatnost prelazi nacionalne okvire i koje funkcionišu sa određenim stepenom nezavisnosti u odnosu na svoje vlade.

Idući u susret boljoj evropskoj saradnji, dvadeset jedna nacionalna ustanova kulture zemalja Evropske unije iz devetnaest evropskih zemalja, donela je odluku da, prvi put, putem strateškog i operativnog partnerstva, a 50 godina nakon potpisivanja Rimskih sporazuma, promoviše evropsku kulturu. Cilj EUNIC-a je da omogući uspostavljanje efikasnih partnerstva, kao i mreže za saradnju između organizacija članica, da poboljša i promoviše kulturne različitosti i međusobno razumevanje evropskih društava, kao i da pojača međunarodni dijalog i saradnju sa vanevropskim zemljama. EUNIC mreža svojim proširenjem, namerava da u članstvo priključi nacionalne institute za kulturu iz svih zemalja članica.

Rad EUNIC-a podrazumeva dva nivoa saradnje:

– partnerstvo, na nivou generalnih direktora institucija

– partnerstva, uspostavljena u glavnim gradovima širom Evrope

Beogradski ogranak čine sledeće ustanove kulture zemalja članica Evropske unije:

Austrijski kulturni forum – Österreichisches Kulturforum

Britanski savet – British Council

Francuski kulturni centar – Centre Culturel Francais

Nemački kulturni centar – Goethe-Institut

Italijanski kulturni centar – Istituto Italiano di Cultura

Španski kulturni centar – Instituto Cervantes

Ova mreža centara je otvorena i za druge institucije kulture zemalja članica Evropske unije koji, u budućnosti, mogu biti osnovani u Beogradu. Posmatrači, kao što su u ovom trenutku Grčka i Poljska, su takođe dobrodošli. Ostale zemlje članice Evropske unije su dobrodošle da se priključe na nivou različitih projekata i aktivnosti EUNIC-a.

Vrhovni predstavnici EUNIC-a će se redovno sastajati kako bi odlučivali o daljim načinima saradnje i usaglašavanju zajedničkih aktivnosti.

Previous articleJapanska animacija
Next articlePotpuna zabrana pušenja i u Nemačkoj?!