Home [njuz] Saopštenje povodom odluke Skupštine Srbije

Saopštenje povodom odluke Skupštine Srbije

22
0

 O autentičnom tumačenju čl. 127. Zakona o Visokom obrazovanju (Diplomirani=Master) Studentske organizacije izražavaju zadovoljstvo zbog usvajanja studentske inicijative, odnosno Predloga autentičnog tumačenja stavova 1. i 2. člana 127. Zakona visokom obrazovanju,

kojim se kaže da se u cilju očuvanja stečenih prava moraju izjednačiti nazivi "diplomirani" i "master". Ved više od godinu dana ukazivali smo na neophodnost izjednačavanja ovih naziva kao što je to urađeno i u drugim zemljama sa sličnim obrazovnim sistemom, poput Slovenije, Hrvatske, Holandije itd. Iako nezadovoljni zbog isuviše izgubljenog vremena, pozdravljamo rešavanje ovog pitanja koje je do sada u više navrata uzburkalo najširu javnost. Zahvaljujemo se predsedniku Skupštine Srbije, narodnim poslanicima i republičkim organima koji su podržali inicijativu studenata i omogudili donošenje ovog važnog propisa. I pored toga što je zakonodavna vlast nedvosmisleno stala u zaštitu stečenih prava 450.000 visokoobrazovanih građana Srbije, zabrinjava činjenica da vedina fakulteta i dalje pokušava da zaradi na ovom velikom broju diplomaca, sugerišudi zamenu stare diplome za novu. Ovi fakulteti se zalažu za napladivanje dodatnih ispita dosadašnjim diplomcima kako bi im izdavali nove master diplome, čime praktično obesmišljavaju i krše Zakon i njegovo Autentično tumačenje. Podsedamo da zamenu diploma ili treba vršiti po automatizmu ili je ne treba vršiti uopšte, ali se nikako ne smeju dosadašnji diplomci stavljati u nepovoljniji položaj od novih mastera polaganjem nekakvih dodatnih ispita. Ukoliko pak automatska zamena dokumenata fakultetima smeta, pozivamo ih da pokrenu inicijativu izmene tog dela Zakona, a ne da pozivaju na njegovo otvoreno kršenje. Ipak, važno je razumeti da nakon Autentičnog tumačenja Zakona, fizičkom zamenom svoje diplome za novu diplomu mastera, dosadašnji diplomac ne bi dobio nikakva dodatna ili veda prava, jer su ova dva dokumenta ved proglašena ekvivalentnim. Svi koji su diplomirali prema ranijim propisima, sada mogu pod istim uslovima kao i novi masteri da konkurišu za posao, imaju jednak pristup stručnim ispitima i licencama, kao i istovetan tretman u daljem školovanju, tj. pod potpuno jednakim uslovima mogu da upisuju specijalističke i doktorske studije. Rektoru Branku Kovačevidu, predsedniku Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) i prof. Dr Zoranu Lončaru, ministru prosvete, poslademo predlog da fakulteti, bez naplate, izdaju uverenje na srpskom i engleskom jeziku o tome da ranije diplomske odgovaraju novim master studijama. Ovakvo rešenje se ved uspešno primenjuje u Hrvatskoj.

Takođe, u slučaju zapošljavanja ili nastavka studija u inostranstvu, ne postoji nikakva bojazan od navodnog nepriznavanja naših diploma, jer de one biti priznate na isti način kao i Slovenačke, Hrvatske ili Holandske, čija reputacija u inostranstvu prednjači u odnosu na našu. Ono što država, odnosno Ministarstvo prosvete, treba da uradi, jeste da nadležnima za nostrifikaciju diploma u evropskim zemljama dostavi informaciju o našem sistemu školovanja i o izjednačavanju pređašnjeg najvišeg akademskog zvanja ("diplomirani") sa novim najvišim akademskim zvanjem ("master"), čime se rešavaju sve nedoumice. To je standardna procedura kojom su sve evropske zemlje, potpisnice Bolonjske deklaracije, obavezne da priznaju kvalifikacije koje izdaju druge zemlje potpisnice.

2

Na kraju izražavamo veliku zabrinutost zbog neodgovornog odnosa jednog dela univerzitetske zajednice prema imperativu striktne primene Zakona o visokom obrazovanju. Saopštenje koje je izdao Odbor za statutarna pitanja Univerziteta u Beogradu pokazuje da jedan broj profesora daje sebi za pravo da ignoriše nedvosmislene obaveze koje proističu iz Autentičnog tumačenja Zakona, a koje se tiču potpuno jednakog tretmana diplomiranih i mastera. Studentske organizacije podsedaju da u demokratskom društvu niko ne sme biti iznad Zakona i da poziv za nepoštovanje zakonskih normi potkopava temelje pravne države. Univerzitet i akademska elita treba da budu prvi u poštovanju Zakona, a ne prvi u njegovom kršenju i izigravanju.

Studentska unija Srbije

Studentska unija Beograda

Studentska unija Novog Sada

Studentska unija Kragujevca

Studentska Unija Niša

Savez studenata Beograda

Savez studenata Novog Sada

Savez studenata Kragujevca

Savez studenata Niša

Student prorektor Univerziteta u Beogradu

Student prorektor Univerziteta u Novom Sadu

Student prorektor Univerziteta u Kragujevcu

Student prorektor Univerziteta u Nišu