KONKURS ZA STAŽISTE

0

Centar za geostrateška istraživanja i terorizam objavljuje konkurs za prijem druge generacije stažista koji će tokom osam meseci trajanja programa biti angažovani na istraživačkim i projektnim aktivnostima organizacije. Tokom perioda stažiranja, polaznici će dobiti priliku da se detaljnije upoznaju sa načinom funkcionisanja i mehanizmima rada organizacija civilnog društva, a kroz edukaciju i praksu steknu relevantno radno iskustvo na realizaciji projekata, programa i organizovanja različitih događaja. Poseban segment angažovanja stavljen je na sticanje novih znanja iz oblasti bezbednosti, analizu i istraživanje aktuelnih bezbednosnih pojava. Radovi koji nastanu tom prilikom biće objavljivani na zvaničnom sajtu Centra ili u štampanim publikacijama.

Uslovi stažiranja:

Program stažiranja traje ukupno 8 meseci, odnosno u periodu od 1. oktobra 2021. do 1. juna 2022. godine i podrazumeva angažman od najmanje dva radna dana (u trajanju od po 4 sata), fleksibilno radno vreme i mogućnost povremenog rada od kuće;

Priprema projekata, projektne aktivnosti i rad na realizaciji programa odvijaće se u prostorijama CeGIT u Beogradu. Ukoliko je u okviru navedenih aktivnosti predviđeno povremeno putovanje van teritorije grada Beograda ili Republike Srbije, sve troškove (prevoz, hrana i smeštaj) kandidata pokriva CeGIT;

Tokom trajanja programa za odabrane kandidate/stažiste nije predviđena finansijska nadoknada, kao ni pokrivanje troškove smeštaja od strane CeGIT.

Uslovi za apliciranje kandidata na konkurs:

Kandidati koji su nedavno diplomirali ili trenutno studiraju na nekom od fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu (Fakultet bezbednosti, Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i sl.) kao i drugih univerziteta;

Imaju odlično poznavanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku, pisanje i prevođenje sa engleskog i na engleski);

Zainteresovani, informisani i upućeni u društveno-politička dešavanja u Srbiji, regionu i
svetu;

Kompjuterski pismeni;

Veoma motivisani.

Šta CeGIT može da ponudi:


Osmomesečno iskustvo rada u nevladinom sektoru;
Rad i asistenciju na upravljanju projektima;
Kreiranje sopstvenih projekata,
Razvijanje timskog duha, kancelarijski rad ali i samostalno angažovanje;
Unapređivanje menadžerskih i organizacionih sposobnosti;
Razvijanje sposobnosti efikasnog rada u uslovima dinamičnog okruženja, kratkih vremenskih rokova kao i rada pod pritiskom;
Usavršavanje pisanja eseja, publikacija, članaka i istraživačkih radova;
Širenje mreže kontakata;
Razvijanje kritičkog, akademskog mišljenja, istraživanja, analize i obrade podataka;
Unapređenje poslovne korenspodencije i komunikacije;
Superviziju i podršku od strane ostalih kolega iz Centra kako najbolje upotrebiti postojeće
znanje i veštine u daljem radu;
Mogućnost produžetka angažovanja nakon isteka programa stažiranja ili zaposlenja na
budućim projektima Centra.

Način i rok prijave:
Prijave na konkurs vrše se isključivo elektronskim putem. Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem timu, svoju prijavu pošaljite najkasnije do 6. septembra 2021. godine, do 12 časova na e-mail adresu: staziranje@cegit.org sa naznakom „Prijava na konkurs”. Prijave podnete nakon navedenog vremena neće biti uzete u razmatranje, a odabrani kandidati biće pozvani na usmeni intervju.

U prijavi je neophodno dostaviti:

Biografiju (CV) kandidata na srpskom ili engleskom jeziku ne dužu od 2 strane,

Motivaciono pismo sa navedenim razlozima zbog kojih konkurišete za praksu u Centru za
geostrateška istraživanja i terorizam, istaknutim temama/oblastima koja vas posebno
zanimaju, kao i razlozima zbog kojih mislite da ste dobar kandidat za naš program stažiranja.


Naročito ohrabrujemo kandidate da nam uz navedenu dokumentaciju dostave i jedan
primerak (ili deo) ranije napisanog istraživačkog rada, analize, seminara ili eseja ne duţeg od
3 strane.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa stažiranjem, molimo vas da nas
kontaktirate na e-mail: staziranje@cegit.org

Previous articlePOZIV REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI
Next articleRISE 2 PROGRAM – PRIJAVI SE ZA UČEŠĆE!