Home [konkursi] Mentorska i finansijska podrška za medije u iznosu od 250.000,00 SEK

Mentorska i finansijska podrška za medije u iznosu od 250.000,00 SEK

96
0

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na projektu „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ kroz koji će vam biti omogućena finansijska i mentorska podrška, kao i programi jačanja kapaciteta. Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Kraljevine Švedske, sa ciljem da podstakne partnerstva između medija i omladinskih organizacija, kao i organizacija za mlade.

U okviru projekta biće podržano 10 medija i 10 omladinskih organizacija civilnog društva (OCD), koji će zajednički da sprovode partnerske projekte, odnosno inicijative.

Mediji i OCD za mlade, u ovom ciklusu, mogu da konkurišu za projektnu finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 250.000,00 SEK po projektu.

Projekat „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ činiće sledeće celine:

  1. Finansijska podrška medijima i omladinskim OCD

Finansijska i mentorska podrška biće pružena za ukupno 10 projekata na godišnjem nivou, a svaki projekat će razvijati i sprovoditi jedna medijska organizacija i jedna OCD za mlade. To znači da će svake godine biti najmanje 20 korisnika programa.

  • Program jačanja kapaciteta

Program jačanja kapaciteta i umrežavanja biće organizovan na tri nivoa. Prvi nivo podrazumeva grupne treninge u skladu sa potrebama svih programskih partnera. Drugi nivo treninga podrazumeva radionice prilagođene specifičnim potrebama medija i omladinskih OCD, dok će treći nivo pružiti prostor za individualne treninge koji će partnerima omogućiti da se fokusiraju na razvoj, na kratkoročne i dugoročne ciljeve, kao i na probleme u njihovim lokalnim zajednicama.

  • Akademija istraživačkog novinarstva

Akademija će biti organizovana u formi obrazovnog tromesečnog programa sa ciljem da mladim novinarima omogući obuke, mentorsku podršku i umrežavanje. Akademija će mladim istraživačkim novinarima pružiti neophodna znanja, veštine i alate kako bi samostalno, ali uz mentorstvo iskusnih kolega i finansijsku podršku, kreirali medijske proizvode.

Ovaj četvorogodišnji program predstavlja sinergiju između medija, omladinskih organizacija i mladih koji rade na istoj misiji dalje demokratizacije srpskog društva. Partnerstvo će se zasnivati na zajedničkim vrednostima i idejama, kao i predlozima projekata koje ćete zajedno podnositi.

BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta nastojati da medije, omladinski sektor i mlade osnaži i podstakne da aktivno doprinose promovisanju demokratskih vrednosti, vladavine prava i ljudskih prava, a posebno u svojim lokalnim zajednicama.

U cilju promocije Poziva, BOŠ će organizovati dve info sesije:

  • Novi Sad: ponedeljak, 26. jul u 12 časova, Media Info Centar (PJ SPENS Sutjeska 2/I) – ukoliko želite da dođete na info sesiju u Novom Sadu popunite ovaj formular.
  • Niš: utorak, 27. jul u 12 časova, Deli prostor (Davidova 2a) – ukoliko želite da dođete na info sesiju u Nišu popunite ovaj formular.

Live prenos obe info sesije možete pratiti na Youtube kanalu Beogradske otvorene škole.

Rok za podnošenje predloga projekta je 4. avgust do 15 časova, a više o tome kako da se prijavite, kao i o uslovima poziva, pročitajte ovde.