FIT eMaster 2008

0

work2.jpegTakmičenje FIT eMaster 2008 je republičko takmičenje učenika četvrtog razreda srednjih škola Republike Srbije.Prijavljeni učenici iz cele zemlje rade na WEB projektima, zatim se prispeli radovi ocenjuje od strane žirija i publikuju u FIT eMaster Galeriji, kojoj se može pristupiti javno.

 Specijalna nagrada publike dobija se na osnovu ocena FIT eMaster sajtova od strane posetilaca. FIT eMaster takmičenje, organizovano i sponzorisano od strane Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu i partnera sponzora, među kojima su ugledne IT kompanije koje posluju na teritoriji Srbije, kao što su IBM i ORACLE.

TAKMIČARSKE DISCIPLINE
Takmičenje FIT eMaster obuhvata tri discipline :

• FIT IT Master – nagrada za najbolju veb baziranu aplikaciju u tehnologjama kao što su Java i C#. U ovoj disciplini takmiče se radovi koji koriste objektno orjentisane programske jezike u izradi WEB baziranih aplikacija (Java – J2EE ili C#). Ocenjuje se složenost, tehnologija izrade, ideja, jednostavnost korišćenja i funkcionalnost.
Nagrada je stipendija za studije na FIT-u u vrednosti od 9.000 EUR

• FIT Dizajn Master – nagrada za najbolji vizuelni utisak. U ovoj disciplini ocenjuje se vizuelno izražavanje, složenost grafičkih elemenata, opšta estetika, način realizacije vizuelnih elemenata i korišćenje novih tehnologija.
Nagrada je stipendija za studije na FIT-u od 8.700 EUR.

• FIT Master Menadžer – nagrada za najuspešnije predstavljanje. U ovoj disciplini takmičari imaju zadatak da predstave uspehe svoje škole, a ocenjuje se način prezentacije, stil prezentiranja i istraživački rad.
Nagrada je stipendija za studije na FIT-u u vrednosti od 1.750 EUR.

Posebne nagrade :
• Svi autori radova koji budu dobili više od 50 poena (od mogućih 100) biće oslobođeni polaganja prijemnog ispita na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu. Ovi takmičari su gosti na svečanoj ceremoniji prilikom uručenja nagrada 24. maja 2008. gde se sreću sa ostalim dobitnicima, prezentiraju odabrani radovi, diskutuju rešenja i razmenjuju iskustva kroz workshop sesije. Nakon dodele nagrada svi učesnici druže se na koktelu i imaju prilike da razgovaraju sa profesorima Fakulteta i upoznaju studijske programe koji ih očekuju.

DOZVOLJENE TEHNOLOGIJE I JEZIK
Dozvoljena je upotreba HTML, XML, JavaScript, WebJava (JSP, Servleti, Portleti), DB, PHP, Ajax i svih tehnologija u produkciji standardnih grafičkih formata kao što su JPG, GIF, Flash animation, Java (J2EE) ili C#. Takmičari moraju predati radove sa kompletnim aplikativnim kodom i u potpunosti odgovaraju za autorska prava na materjalu koji dostavljaju.

TEMATSKE OBLASTI
Takmičari sami definišu konkretan naziv svoje teme i predlažu je prilikom popunjavanja prijave. U roku od 7 dana takmičar dobija potvrdu da li je tema prihvaćena. Tema može biti na primer: „UMETNOST XIX VEKA", „IZUMI XIX VEKA", SRBIJA – NACIONALNI PARK" i „MITOVI I LEGENDE", "Kako je Hari Poter upoznao Baš Čelika". Takmičari u kategoriji FIT Master Menadžer imaju posebnu temu: „Najveći uspesi moje škole".

KAKO SE PRIJAVITI
Učenici se mogu direktno prijaviti na takmičenje popunjavanjem formulara za prijavu na FIT portalu www.fit.edu.yu, navodeći školu iz koje dolaze i ime nastavnika / mentora, ukoliko ga imaju. Učenici se mogu prijavljivati i nezavisno od nastavnika, ali je poželjno da i nastavnici sarađuju tokom izrade projekta. Nastavnici koji su zainteresovani da postanu FIT eMaster mentori mogu prijaviti jednog ili više učenika za takmičenje.

ROKOVI
• Rok za prijavu takmičara: od 31. oktobra 2007. do 1. januar 2008. godine (takmičari koji se prijave ranije imaju više vremena za rad, pa zato treba požuriti sa prijavom)
• Rok za predaju radova: 19. maj 2008. godine
• Objavljivanje pobednika: 24. maj 2008. godine
• Svečano uručenje nagrada u disciplinama FIT WebMaster i FIT Master aplikacija: 24. maj 2008. godine

OCENJIVANJE RADOVA
U prvoj fazi, koja se završava 24. maja 2008. uručenjem nagrada, specijalni žiri, sastavljen od tri predstavnika Fakulteta i po jednog predstavnika sponzora, i prošlogodišnjih pobednika, ocenjuje prijavljene radove i donosi odluku o pobednicima. Svi radovi koji dobiju najmanje 50 od ukupno 100 poena biće objavljeni u FIT eMaster Galeriji i biće javno dostupni u periodu od godinu dana. Na osnovu ocene posetilaca, u septembru žiri konstatuje i specijalnu nagradu publike. Glasovi publike za FIT eMaster sajtove u Galeriji prate se stalno i prikazuju kao rejting, pa se pobedničke i jako popularne strane mogu zadržati online i duže od ovog roka.

Previous articlePosle tridesete samo rad na crno
Next articlePankerka među poslanicima