Home [treninzi] YIHR Hrvatska i YIHR Srbija organizuju Školu Tranzicione pravde

YIHR Hrvatska i YIHR Srbija organizuju Školu Tranzicione pravde

72
0
Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj organizuju “Školu Tranzicione pravde” koja će se održati putem platforme ZOOM u periodu od 26. do 28. marta 2021. godine za učesnike i učesnice iz Srbije i Hrvatske.

Program škole koncentrisaće se na osam tematskih jedinica koje će se baviti sledećim temama:
Ciiljevi i koncept tranzicione pravde
Procesuiranje ratnih zločinaca i nasleđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
Zločin protiv čovečnosti kroz seksualno nasilje u ratu, feministički pristup pravdi
Društveno sećanje, odnos individualnog i kolektivnog sećanja, politike sećanja (šta i zašto pamtimo, a šta zaboravljamo)
Nastava istorije u srednjim školama, udžbenici istorije i različiti istorijski narativi
Memorijalizacija u ulozi sprečavanja ponavljanja zločina s posebnim naglaskom na memorijalne prakse u doba pandemije koronavirusa Odnos prema žrtvama – kako nadoknaditi nanesenu štetu – o reparacijama (materijalnim i simboličkim)
Suočavanje s prošlošću kroz umetničke forme 

Na školi će predavati akademski stručnjaci iz regiona i inostranstva kao i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija kao i nagrađivani umetnici. 
Želja nam je učesnicima i učesnicama omogućiti kvalitetnije razumevanje odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u društvima koja su prošla kroz sukobe, a koji su rezultirali masovnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, kao i zajednički promisliti kako možemo uticati na neponavljanje. Edukacija mladih i doprinosi procesima pomirenja i izgradnji održivog mira ciljevi su svih aktivnosti Inicijative mladih za ljudska prava.
Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće ispunjavanjem upitnika najkasnije do 12. marta. Učesnici i učesnice će nakon završene škole dobiti sertifikat o učešću.
Uslov je prisutnost na svim tematskim jedinicama.   
Prijavni formular za učešće na “Školi tranzicione pravde”