Poziv za učešće na treningu o medijskoj i informacijskoj pismenosti i prezentaciju TALMIL platforme

0

U okviru projekta Balkan Voices, CFI, Agencija za razvoj medija i Ambasada Francuskeu Srbiji pozivaju predstavnike/ce organizacija civilnog društva na trening o medijskoj iinformacijskoj pismenosti, koji će biti održan online, putem Zoom platforme 19. i20.03.2021.

O treningu

Trening će biti organizovan tokom 2 dana (svakog dana od 10:00 do 14:00) i pokrićeteme kao što su medijska i informacijska pismenost, lažne vesti, teorije zavere,građanski mediji i dr. Tokom treninga biće predstavljena i TALMIL platfoma, kreiranakako bi podržala edukatore/ke koji se bave medijskom i informacijskom pismenošću, naročito one koji rade sa mladima.Učesnici će biti u prilici da nauče više o osnovnim konceptima u vezi sa medijskom iinformacijskom pismenošću, kao i o načinima da je unaprede u radu sa svojim ciljnimgrupama. Deo treninga biće posvećen načinima na koje učesnici/ce mogu multipliciratiznanje stečeno na treningu, sa fokusom na rad sa mladima. Drugog dana treninga, 20.03., održaće se prezentacija TALMIL platforme od 12:00 do13:30. Pored onih koji će učestvovati na treningu od početka, pozivamo ipredstavnike/ce organizacija civilnog društva koji već imaju iskustva u temi, da nam sepridruže na prezentaciji i saznaju više o mogućnostima za korišćenje TALMIL platformeu svom radu.

Ko može da učestvuje?

Trening je namenjen predstavnicima/cama organizacija civilnog društva u Srbiji koji suzainteresovani za učenje o medijskoj i informacijskoj pismenosti i motivisani zaprenošenje stečenog znanja, naročito u radu sa mladima. Na prezentaciju TALMIL platforme 20.03.2021. pozivamo i one koji već imaju iskustva utemi medijske i informacijske pismenosti i žele da obogate svoju edukativnu praksunovim i inovativnim metodama i alatima.

Kako se prijaviti?
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na treningu ili samo na prezentaciji TALMILplatforme, molimo vas da se prijavite putem ovog linka do 9.03.2021. Obaveštenje o rezultatima selekcije dobićete do 10.03.20121.Za sve dodatne informacije možete se obratiti trenerkinjama Tijani Femić(tfemic@gmail.com) i Ivani Volf (volf.ivana.5@gmail.com ili 063597991).


O TALMIL platformi
TALMIL, skraćeno od “Teach and learn about media and information literacy”(Podučavanje i učenje o medijskoj i informacijskoj pismenosti), obrađuje različite teme:širenje lažnih vesti, identifikovanje govora mržnje, građansko novinarstvo i dr. Sadržaj jedostupan na albanskom, bosanskom/crnogorskom/hrvatskom/srpskom, makedonskom, francuskom i engleskom.

Ukoliko radite sa mladima od 15 do 30 godina i želite da povećate njihovu svesnost omedijima i načinu njihovog korišćenja, možete koristiti sadržaj TALMIL platforme zadizajniranje i sprovođenje radionica o medijskoj i informacijskoj pismenosti. Platforma jepogodna i za mlade koji žele samostalno da se informišu o medijima i ojačaju svojeveštine kritičkog razmišljanja u ovoj oblasti. Sekcija namenjena mladima nudi teorijskisadržaj, kvizove i aktivnosti za samostalno učenje.

Dizajnirana od strane eksperata u obrazovanju, platforma je kreirana kao deo projekta Balkans Voices, koji sprovodi CFI,Agencija za razvoj medija u saradnji sa kulturnimservisima Ambasada Francuske u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, SevernojMakedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

O projektu Balkan Voices
Balkans Voicesprojekat, koji podržava TALMIL i ovaj trening, ima za cilj promocijuizražavanja među mladima i regionalnu razmenu u regionu Zapadnog Balkana, krozdigitalne medije. Finansijski podržan od strane Ministarstva za Evropu i spoljneposleove Francuske, projekat ohrabruje kritičku analizu informacija, a podržaće i mladeu oblasti novih medija i audiovizuelne produkcije.

Previous articleTREBA DA ZNAŠ je novi projekat koji pokreće ZOOMER i koji je možda pravo mesto za tebe?!
Next articleHakaton za srednjoškolce