Javni poziv za dodelu godišnjeg priznanja za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

0

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uputilo je lokalnim samoupravama u Srbiji Javni poziv za dodelu godišnjeg priznanja za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u 2020. godini.

Pravo učešća za dodelu godišnjeg priznanja imaju gradovi i opštine sa uspostavljenim mehanizmom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa procedurom propisanom u ovom javnom pozivu i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.

Rok za dostavljanje prijava je 30. novembar 2020. godine.

Potrebna dokumentacija se može preuzeti sa veb-prezentacije Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a uz finansijsku podršku Evropske unije, uručiće priznanja na tradiciona

Previous articleSHL Fund for Youth Organizations – Call for Proposals 2021
Next articleOtvorene prijave za onlajn interaktivni seminar “Appreciate Democracy, Protect Democracy”