Home [treninzi] PRIJAVA ZA OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA OCD U SRBIJI U DOMENU ZAPOŠLJAVANJA...

PRIJAVA ZA OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA OCD U SRBIJI U DOMENU ZAPOŠLJAVANJA I PREDUZETNIŠTVA MLADIH

152
0

U okviru regionalnog projekta podrške tematskim mrežama BY LEAP* koji finansira EU kroz Civil Society Facility and Media Program 2018-2019 sa ciljem kreiranja inovativnih rešenja za promociju zapošljavanja mladih, u organizaciji WE.T.A. trening akademije Zapadnobalkanskog instituta i Dostignuća mladih u Srbiji,u želji da jačamo kapacitete organizacija civilnog društva da aktivno učestvuju u procesima participativnog upravljanja.

Pozivamo zainteresovane predstavnike grassroot organizacija, kao i predstavnike drugih organizacija civilnog društva koje se bave temom zapošljavanja i preduzetništva mladih na dvodnevne obuke u sledećim oblastima:

1. ZAGOVARANJE OCD

11-13. novembar 2020. u Vrnjačkoj Banji – hotel Zepter**
Obuka je posvećena umrežavanju aktera, procesu lobiranja, odnosu sa medijima, razlikama u pristupu na lokalnom i nacionalnog nivou, koracima zagovaračkog procesa, kao i analizi uspešnih i neuspešnih zagovaračkih poduhvata u oblasti.

2. UČEŠĆE OCD U KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

23-25. novembar 2020. u Bajinoj Bašti – hotel Drina
Obuka je posvećena analizi postojećih i formiranju željenih mehanizama participacije OCD u kreiranju i praćenju sprovođenja javnih politika u oblasti, razumevanju konteksta kreiranja javnih politika, formi i sadržaju javnih politika, značaju i izazovima formiranja javnih politika zasnovanih na podacima.

3. DIVERZIFIKOVANO FINANSIRANJE OCD

2-4. decembar 2020. u Vrnjačkoj Banji – hotel Zepter

Obuka je posvećena načinima diverzifikacije sredstava finansiranja OCD sa fokusom na crowdfunding kao i individualne donacije i saradnji OCD sa business sektorom.

Rokovi za prijavu na obuke su:
7.11.2020. (ZAGOVARANJE OCD),
15.11.2020. (UČEŠĆE OCD U KREIRANJU JAVNIH POLITIKA),
22.11.2020. (DIVERZIFIKOVANO FINANSIRANJE OCD)

 

PRIJAVA