Home [konkursi] PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKTE

PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKTE

33
0

 Poziv se upućuje organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama sa teritorije grada Beograda, koje obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.Predmet ovog godišnjeg konkursa su programi sa multidisciplinarnim sadržajima, koji se realizuju kroz različite oblike rada: radionice…

 male škole umetničkih zanata i veština, takmičenja, manifestacije i drugo.

Predloženi programski sadržaji treba da omoguće polaznicima (korisnicima) da osmišljeno i korisno provedu slobodno vreme, te da steknu potrebne navike za život.
Predlog programa treba da obuhvati:
– detaljan opis sadržaja programa;
– ciljnu grupu i planirani broj učesnika;
– očekivani cilj programske realizacije;
– mesto (adresa), vreme trajanja programa iskazano u satima i danima;
– stručnu zastupljenost realizatora programa kao i angažovanje eksperata u određenoj oblasti iz koje se realizuje program;
– finansijske pokazatelje troškova realizacije programa.

Ustanove i organizacije od posebnog značaja za rad sa mladima dostavljaju i posebne programe kojima se doprinosi unapređenju ciljeva zbog kojih su i osnovani, osim godišnjih programa koji su deo tradicionalnih školskih kalendara takmičenja koje odobrava Ministarstvo prosvete, odnosno redovan organizovan rad sa nadarenima sa mentorskim i sistematskim pristupom.

Prijave za pojedinačne programe dostavljaju se tokom cele godine, a odnose se na:
– subvencije mladima – osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju, radi odlaska na takmičenja i stručna usavršavanja u inostranstvo (sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjavanja uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu u 2008. godini za omladinske programe);
–  organizovanje međunarodnih seminara stručnih konferencija u Beogradu, u organizaciji strukovnih udruženja fakulteta, kao i učešće mladih na međunarodnim skupovima i manifestacijama, u organizaciji ustanova i organizacija od posebnog značaja za rad sa mladima (sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava u 2008. godini).

Prijavu za svaki program sa kojim se konkuriše dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5/XV, radnim danima od 10 do 13 časova.

Predlog programa dostaviti na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, PISARNICA, Beograd, Masarikova 5/XVI.

Rok za dostavljanje predloga programa je 15. novembar 2007. godine, osim za pojedinačne programe.

Konkursna dokumentacija može da se preuzme i ovde:
  Uputstvo
  Obrazac