BOŠ – Virtuelna škola tolerancije

0

 Centar za istraživanja religije (CIRel)
beogradske otvorene škole (boš)
raspisuje konkurs za pohađanje regionalnog onlajn programa
“Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”
konkurs je otvoren do 15. aprila

“Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ je obrazovni program u kome se cela nastava i komunikacija polaznika i predavača odvija preko interneta. Program organizuje Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa holandskom fondacijom „IKV/Pax Christi“. U protekle tri godine, BOŠ je organizovao jedanaest sličnih onlajn obrazovnih programa sa različitim temama i za različite ciljne grupe.

Program “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije” je otvoren za kandidate iz regiona Zapadnog Balkana koji žele da usvoje osnovna znanja neophodna za razumevanje prirode, stanja i promena međureligijskih odnosa u periodu postsocijalističke i postkonfliktne tranzicije društava ovog regiona, ali i u savremenom svetu.

Šta Vam program nudi?
– Da steknete relevantna znanja o jednoj od trenutno najaktuelnijih društvenih tema ne samo na Balkanu – o tome kakav je značaj i karakter međureligijskih odnosa i tolerancije u našem regionu i šire, ali i koji su najaktuelniji savremeni trendovi u ovoj oblasti i koliko oni utiču ili mogu uticati na naše živote.
– Da usvojite veštine koje će vam omogućiti da prepoznate probleme u međureligijskim odnosima u vašoj sredini i utičete na njihovo rešavanje.
– Da sa predavačima i polaznicima iz različitih zemalja putem interneta diskutujete o mogućnostima društava iz našeg regiona da razviju dobre odnose među verskim zajednicama na dobrobit svih građana.
– Da se obrazujete putem interneta, u skladu sa svetskim trendovima.
– Da uz stručnu pomoć izradite sopstveni blog (oblik veb prezentacije) na odabranu temu iz domena međureligijskih odnosa.
– Da steknete sertifikat BOŠ-a.
– Da komunicirate sa stručnjacima i aktivnim ljudima iz celog regiona.
– Da sve ovo dobijete besplatno.

Koliko program traje?

Program traje od 11. maja do 12. jula 2007. godine. Ukupno trajanje kursa je devet nedelja.

Gde će se održavati predavanja?

Predavanja će se održavati u virtuelnoj učionici za čije će korišćenje polaznike obučiti koordinator kursa, a koja će se nalaziti na internet sajtu programa o čijoj ćete adresi biti naknadno obavešteni.

Šta sadrži program?

Program je zamišljen tako da se kroz devet tema obrade najvažniji aspekti međureligijskih odnosa u savremenom društvu, pogotovo u podstsocijalističkim i postkonfliktnim društvima Zapadnog Balkana. Poslednju, devetu temu će definisati sami polaznici kursa.

Oblasti koje će se obrađivati:
· Verske zajednice, sukobi i pomirenje
· Pogledi različitih religija na pitanje verske tolerancije
· Religija i rat
· Religija i civilno društvo
· Religija i politika
· Specifičnosti religija na Balkanu i njihova uloga u formiranju nacionalnog identiteta
· Verska tolerancija u savremenom svetu, Evropi i na Balkanu

Kako bi svojim polaznicima obezbedio maksimalnu relevantnost i aktuelnost znanja koja će tokom kursa steći, CIRel je oformio tim predavača iz različitih sektora društvenog delovanja. Njega čine: univerzitetski profesori, iskusni teolozi i pedagozi, aktivisti nevladinih organizacija i publicisti.

Kako će se raditi tokom kursa?

Sve aktivnosti odvijaće se na internet sajtu kursa. Tokom 9 sedmica onlajn predavanja, na početku svake nedelje, polaznici će preko foruma kursa dobijati od predavača zadatak za datu nedelju, a materijali koji su za to potrebni biće im dostupni na sajtu kursa ili će ih pronaći pretraživanjem interneta. Nedeljni zadaci će biti takvi da će zahtevati od polaznika da pišu kratke komentare/eseje koje će slati na forum, ili da se pripremaju za simulacije koje će se odigravati tokom čet sesija. Insistiraće se na tome da u ovim komentarima/esejima polaznici pokažu da su došli do određenih informacija, ali i da umeju da zauzmu kritički odnos prema njima. Same čet sesije održavaće se jednom nedeljno a tokom njih će polaznici moći sa predavačima da diskutuju o problemima i pitanjima relevantnim za temu koja je na programu određene nedelje.

Polaznici će birati temu kojom žele da se bave u blogu (internet prezentaciji) koji će, uz asistenciju moderatora, sami kreirati tokom trajanja programa. Pomoć moderatora odnosiće se i na tehničke i na sadržinske aspekte izrade blogova polaznika.

U nedelji nakon održavanja poslednjeg onlajn predavanja, polaznici će dovršiti rad na svojim blogovima.

Nakon toga, svim polaznicima koji ispune svoje obaveze na programu biće dodeljeni sertifikati Beogradske otvorene škole.

Ko može da se prijavi?

Program je namenjen:
· studentima fakulteta društvenih i humanističkih nauka,
· veroučiteljima i mlađim sveštenim licima,
· aktivistima nevladinih organizacija i političkih partija,
· novinarima,
· državnim službenicima i službenicima lokalne samouprave,
· profesionalcima koji se na različite načine bave međureligijskim odnosima i društvenim aspektom religije.

Koji su zvanični jezici kursa?

Zvanični jezici kursa su srpski, hrvatski, bosanski i engleski.

Na osnovu čega će biti birani polaznici i koliko će ih biti?

Kurs će pohađati 20 polaznika, odabranih na osnovu prijava (popunjen prijavni formular, CV i motivaciono pismo) koje kandidati dostavljaju. Prilikom prijema kandidata posebno će se voditi računa da proporcionalno budu zastupljeni polaznici oba pola iz različitih zemalja u regionu.

Kako da se prijavite?

Prijave se primaju isključivo preko interneta. Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular koji se nalazi u prilogu i da ga, zajedno sa svojom biografijom i motivacionim pismom, pošaljete na imejl adresu msitarski@bos.org.yu.

Konkurs je otvoren do 15. aprila 2007.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti koordinatoru CIRel-a na sledeći telefon i imejl adresu:

Milan Sitarski, (+381 11) 3061 342 msitarski@bos.org.yu.

Aplikativni formular

Previous articlePoziv za sudjelovanje u umjetničkom dijelu FemFest-a 2007.
Next articleKonkurs za ime festivala