Dijalog ključnih aktera od značaja za veće zapošljavanje mladih

0

Nacionalna konferencija programa za promociju zapošljavanja mladih Dijalog za mlade, organizovana je u hotelu Zira povodom završetka prve faze švajcarskogprojekta “Znanjem do posla’’, koji realizuju NIRAS-IP Consult i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, i u saradnji sa projektom ‘’Podsticanje zapošljavanja mladih’’, koji realizuje GIZ.

Na mini sajmu dobrih praksi, organizovanog u okviru konferencije, predstavljene su partnerske organizacije sa lokalnog nivoa, a učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa glavnim rezultatima i uspešnim primerima i pristupima projekata “Znanjem do posla’’ i “Podsticanje zapošljavanja mladih’’.

Ambasador Švajcarske u Republici Srbiji Filip Ge ukazao je na značaj dijaloga između više nacionalnih i međunarodnih institucija, koji doprinosi unapređenju politika i praksi u oblasti zapošljavanja mladih.

„Кada je Švajcarska započela saradnju sa Srbijom nezaposlenost mladih je bila 50 odsto, dok je situacija sada nešto bolja. Ipak nezaposlenost mladih je dvostruko veća od opšte nezaposlenosti, a to nije obično slučaj u jakim ekonomijama. Švajcarska je dosad podržala programe zapošljavanja mladih sa 7 miliona evra i od 2020. godine ćemo opredeliti dodatnih 7 miliona za ovu veoma bitnu oblast. Projekat “Znanjem do posla’’ doneo je zaposlenje za 24 odsto mladih iz osetljivih grupa, a 128 srpskih srednjih i malih preduzeća je radilo sa mladima. Projekti poput “Znanjem do posla’’ doprinose jačanju lokalnih zajednica kako bi bile atraktivnije za investicije i poslovanje“,rekao je ambasador Švajcarske Кonfederacije, Filip Ge.

Projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji se sprovodi u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje, ima za cilj da pruži podršku mladima starosti od 15 do 35 godina da unaprede svoj položaj na tržištu rada i brže dođu do posla.

„Vrlo smo svesni da postoji određeni broj mladih ljudi koji napušta Srbiju i odlazi u Nemačku u potrazi za poslom. Oni tamo stiču iskustvo i znanje, ali ulažemo velike napore da se oni vrate, kako bi Srbija profitirala iz iskustva koje su ovi mladi Srbi stekli u Nemačkoj. S druge strane, svesni smo da su Srbiji potrebni visokokvalifikovani mladi ljudi i zbog toga se trudimo da stvorimo perspektive za mlade u njihovoj domovini. Upravo to radimo u okviru programa „Podsticanje zapošljavanja mladih“ koji sprovodi GIZ, a njegov cilj je da doprinese povećanju zapošljivosti mladih, da ih podstakne da započnu sopstveni biznis i ostanu u Srbiji. Trudimo se i da ohrabrimo nemačka preduzeća da se nastane u Srbiji i da ovde investiraju i kreiraju povoljniju klimu za zapošljavanje. Uticali smo na otvaranje više od 60.000 radnih mesta i više od 430 preduzeća, i to je itekako pozitivan i rastući trend“, izjavio je ambasador Savezne republike Nemačke u Beogradu, Tomas Šib.

Ideja konferencije je da se predstave uspešne prakse, i da te prakse pronađu svoje mesto u sistemu zapošljavanja, i postanu održive, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

„Ovde smo da sagledamo sva iskustva i unapredimo saradnju na polju zapošljivosti mladih. Pokazatelji Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja beleže pozitivne rezultate i stopa nezaposlenosti je znatno smanjena, a mi ćemo svakako nastaviti da se aktivno bavimo ovim pitanjem. U toku je izrada Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu i već sledeće nedelje počeće javna rasprava. Stavićemo akcenat na teže zapošljiva lica, na one pojedince koji dugo traže zaposlenje i mlade koji ne mogu da se zaposle u struci. Nama je ljudski kapital veoma bitan i trudićemo se da zaustavimo odlazak ljudi iz zemlje, ali i da vratimo one koji su otišli i radimo na stvaranju ambijenta koji će privući i strane stručnjake“, rekla je državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Bojana Stanić.

U dijalogu na temu zapošljavanja mladih, osim Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, učestvovali su i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i NIRAS-IP Consult u okviru projekta „Znanjem do posla“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Pitanja zapošljavanja mladih definisano je kao najvažnije pitanje za mlade u Srbiji i u lestvici je prioriteta Vlade Republike Srbije poslednjih godina, a ključ rešenja u prevazilaženju ovog izazova leži u koordinaciji svih nivoa vlasti, civilnog i pre svega poslovnog sektora.

„Na početku i kraju tog procesa nalazi se mlad čovek koji je osposobljen za uključivanje na tržište rada, koji ima dovoljno veština da iskaže svoje potrebe, ali i kome su na raspolaganju inovativni modeli zapošljavanja koji su skrojeni baš po njegovoj i njenoj meri i potrebama. Od 2014. godine Ministarstvo omladine i sporta je finansijski podržalo 172 projekta koji su usmereni ka povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti mladih u ukupnom iznosu od 351 milion dinara. Takođe, kroz saradnju sa međunarodnim partnerima i kroz aktivnosti ministarstva u poslednjih pet godina preko 2.550 mladih se (samo)zaposlilo, 36.000 mladih je bilo na obukama za povećanje zapošljivosti, upravljanje karijerom, stručnim praksama i otvoreno je 10 inkubatora, 15 habova i 21 socijalno preduzeće“,izjavio je državni sekretar za omladinu Ministarstva omladine i sporta DarkoStanić.
Održane su i panel diskusije sa poslodavcima, mladima i predstavnicima lokalnih samouprava, koji su podelili uspehe i izazove u povećanju zapošljivosti, zapošljavanju i osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama.

Previous articleTakmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja High School Case Competition
Next articleRadionica “Coaching & Growth Mindset for Leaders and Startups“