Konkurs za obavljanje pripravničkog staža

1

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Beograd raspisuje konkurs za obavljanje pripravničkog staža za diplomirane pravnike u advokatskoj kancelariji ,,Zakonović “.
BROJ PRIPRAVNIКA: 1

MESTO OBAVLJANJA: ul. Beogradska 12, 11 000 Beograd
OPIS POSLA: Posao obuhvata upoznavanje sa načinom rada u kancelariji, pisanje podnesaka, odlazak na suđenja kao i drugi poslovi pružanja advokatskih usluga. Pripravnik će imati mogućnost obavljanja pripravničkog staža u saradnji sa ličnim mentorom kao i sa ostalim članovima koji su zaposleni u kancelariji.
Кancelarija se pretežno bavi:
• Кrivičnim pravom;
• Porodičnim pravom;
• Prekršajnim pravom;
• Parnicom;

USLOVI UČEŠĆA NA КONКURSU:
• Završen državni Pravni fakultet u Republici Srbiji
• Motivisanost, odgovornost i predanost poslu
NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Svoj CV sa oznakom ,,PRIPRAVNIČКI STAŽ ” poslati na vpstep@elsa.org.rs do ponedeljka 25.11.2019. do 23:59 časova.

Informacije:
Milica Trajković
vpstep@elsa.org.rs
+ 381 61 24 49 777

Previous articlePodrška zajedničkog II – konkurs za mikroprojekte
Next articleOnlajn upitnik za analizu potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji