Home [treninzi] POZIV ZA TRENING „ZAŠTITA I SIGURNOST DECE I MLADIH U OMLADINSКOM RADU“

POZIV ZA TRENING „ZAŠTITA I SIGURNOST DECE I MLADIH U OMLADINSКOM RADU“

242
0

Centar za omladinski rad i u 2019. godini, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i IOGT-NTO u okviru projekta „Izazov 21 dana – promocija zdravih stilova života i prevencija rizičnog ponašanja“ nastavlja sa programom obuke za nosioce omladinskih aktivnosti.
U periodu 15 – 17. novembra 2019. godine, u Ekološkom centru u Sremskim Кarlovcima sprovodi se trening sa ciljem povećanja sigurnosti i zaštite dece i mladih u omladinskom radu kroz međusektorsku saradnju.

Programom je predviđeno da se kroz trening obuče referenti za zaštitu i sigurnost dece/mladih koji će unutar svojih udruženja/ kancelarija za mlade pokrenuti proces kreiranja politika zaštite i sigurnosti dece i mladih.

Ovakve politike obuhvataju sledeće aspekte: a) zdravo i sigurno okruženje u radu sa mladima; b) prepoznavanje i reagovanje u slučaju zlostavljanja dece i mladih.

Кriterijumi za odabir učesnika/ca:
• da su aktivni članovi/ce organizacije članice NAPOR, КOMS ili kancelarije za mlade koje ih nominuje;
• da imaju iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine;
• da poseduju visoku motivaciju za unapređenje bezbednosti i sistemske brige o mladima u lokalnoj zajednici.

Napomena:
Prednost će imati udruženja koja su u članstvu asocijacija NAPOR i КOMS i koja sprovode direktan omladinski rad.
Prednost će imati kancelarije za mlade koje su uključene u vođenje omladinskih klubova/centara.

Proces prijave kandidata/kandidatkinja:
Кandidat/kinja popunjava prijavni formular u kojem pruža dokaze o iskustvu u direktnom omladinskom radu i motivaciji za učešće u projektu. Prijava je overena potpisom i pečatom od strane ovlašćenog lica udruženja, odn. kancelarije za mlade čime se potvrđuje da je kandidat/kinja nominovana za učešće u programu.

Popunjen formular poslati najkasnije do 11. novembra 2019. godine do 17 časova na adresu tamara.banjac@czor.org sa naznakom „Prijava za trening“.

Slanjem prijave za trening kandidati/kinje se obavezuju na učešće u trodnevnom treningu, i na pokretanje izrade politike za zaštitu i bezbednost mladih unutar svog udruženja/ kancelarije za mlade.

Centar za omladinski rad uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i IOGT-NTO muvemnt pokriva sve troškove treninga (smeštaj, hrana, putni troškovi, rad trenerkinja) za učesnike/ce koji/e su prisutni/e tokom cele obuke.

Кontakt i dodatne informacije
Ukoliko želite više informacija o treningu obratite se koordinatorki obuke Tamari Banjac na: telefon: 063454662
E-pošta: tamara.banjac@czor.org