Home Konkursi za tvoj projekat Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa za grad Kragujevac

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa za grad Kragujevac

262
0

Grad Kragujevac raspisao je Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa udruženja/organizacija sredstvima iz budžeta za 2019. godinu, u visini 2 140 000 dinara, koja su planirana Odlukom o budžetu, a nisu raspodeljena predhodno sprovedenim konkursom za navedene namene.

Pravo podnošenja prijave za dodelu sredstava iz budžeta Grada, ima svako udruženje građana, odnosno pravno lice neprofitabilnog karaktera registrovano u skladu sa važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji, koje predloži projekat/program od javnog interesa za grad Kragujevac u sledećim oblastima: promocija grada Kragujevca, unapređenje obrazovanja i nauke, razvoj i negovanje međunarodne saradnje i promocija humanitarnih i volonterskih programa

Jedno udruženje po ovom Konkursu može podneti najviše dva predloga projekta/programa i najviše dva predloga projekta/programa mogu biti odobrena.

Aktivnosti obuhvaćene projektom/programom moraju se realizovati do kraja 2019. godine.

Prijava na Konkurs sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom može se dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti ili lično na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Cara Lazara 15 Kragujevac.

Javni Konkurs objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, a rok za podnošenje prijava je 25.09. 2019. godine.