K O N K U R S ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA

0

Tigar Tyres d.o.o

Objavljuje

K O N K U R S

ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA

Rok za prijavljivanje: 7.9 – 16.9.2019.

I Uslovi za dodelu kredita

U školskoj 2019/2020 Tigar Tyres nastavlja sa praksom dodele studentskih kredita.

Na konkursu mogu učestvovati studenti prve godine, kao i redovni studenti tehničkih fakulteta i fakulteta prirodnih nauka sa smerovima orijentisanim ka industriji, nezavisno od godine studija koju su upisali.

II Osnovne informacije o kreditu

Kredit će se isplaćivati u 12 mesečnih rata godišnje, za vreme trajanja redovne nastave, shodno Zakonu, odnosno Statutu fakulteta.

Uz mesečne isplate previđeni su i bonusi za nabavku udžbenika, učenje stranih jezika, izradu diplomskog rada, kao i svaki uspešno položeni ispit i završenu školsku godinu.

Sve pojedinosti o korišćenju studentskog kredita biće regulisane ugovorom.

III Prijavljivanje

Za prijavljivanje na konkurs potrebno je skenirati sledeća dokumenta i proslediti na e-mail igor.marinkov@michelin.com:

  • Diploma o završenoj srednjoj školi,
  • Uverenje o položenim ispitima na prethodnim godinama studija,
  • Uverenje o upisanoj godini studija, ukoliko je upis formalno završen,
  • Diplome i ostala priznanja za postignute rezultate tokom školovanja, ukoliko postoje.

Nakon slanja potrebnih dokumenata, u povratnom mail-u stiže prijavni obrazac koji je potrebno popuniti i poslati nazad, na istu e-mail adresu.

Kandidati koji uđu u uži izbor dobiće obaveštenje o narednom krugu selekcije.

Konkurs traje od 07/09/2019. do 16/09/2019. (uključujući 16/09).

Previous articlePOMOZI NAM DA NIŠ BUDE PO MERI MLADIH, POSTANI MLADI AMBASADOR!
Next articleJavni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora