Home Konkursi za rad Konkursi za posao i stažiranje u Inicijativi

Konkursi za posao i stažiranje u Inicijativi

347
0

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) raspisala konkurse za pozicije:

 • finansijsko-administrativni/a asistent/kinja
 • stažista/stažistkinja na finansijsko-administrativnim poslovima

Konkurs za poziciju finansijsko-administrativni asistent/asistentkinja


Finansijsko-administrativni/a asistent/kinja obavlja, između ostalog, sledeće poslove:

 • Vodi dnevnu blagajnu organizacije,
 • Asistira finansijsko-administrativnom koordinatoru/ki u kontaktima sa svim institucijama i obavljanju finansijsko-administrativnih poslova,
 • Na zahtev finansijsko-administrativnog koordinatora/ke asistira u svim drugim poslovima vezanim za finansije,
 • Obavlja korespodenciju sa bankom i knjigovođom organizacije,
 • Komunicira sa Poreskom upravom,
 • Komunicira sa Agencijom za privredne registre,
 • Vodi računa o imovini i popisuje inventar organizacije.
 • Rad u finansijskim i poslovima računovodstva, uključujući i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo.
Detalji konkursa na sajtu YIHR.rs
Konkurs za stažiranje u Inicijativi na finansijsko-administrativnim poslovima


Stažista/stažistkinja na finansijsko-administrativnim poslovima obavlja sledeće poslove:

 • Prijem klijenata, koordinacija i organizacija sastanaka (internih i eksternih);
 • Obavljanje administrativnih poslova (prijem i slanje pošte, pravovremeno; prosleđivanje informacija, vođenje potrebnih evidencija, arhiviranje dokumentacije);
 • Organizacija radnog prostora, nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala;
 • Asistencija u finansijskim i poslovima računovodstva, uključujući i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo;
 • Javljanje na telefon;
 • Vodi evidenciju o posetama lica van Inicijative mladih;
 • Vodi delovodnik;
 • Asistira svim ostalim zaposlenim u svakodnevnom radu.
Detalji konkursa za stažistu/stažistkinju na sajtu YIHR.rs
Konkursi su otvoreni do 3. jula 2019. godine. Detalje o načinu prijave i načinu izbora možete pronaći na sajtu Inicijative.