Home [konkursi] Program donacija „ISKORAK“

Program donacija „ISKORAK“

36
0

zinicijativaZaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju vas pozivaju da se prijavite na program donacija „ISKORAK“ Cilj programa „ISKORAK“ je da mladi pokrenu rešavanje sopstvenih problema i potreba u lokalnim zajednicama kroz aktivnosti usmerene kako prema donosiocima odluka tako i prema građanima.Kroz ovaj program želimo da utičemo na:

·    Podizanje aktivizma mladih u cilju rešavanja sopstvenih problema i potreba u lokalnim zajednicama;

·    Pokretanje saradnje i poboljšanje komunikacije između mladih i lokalnih vlasti;

·    Podršku donošenju i sprovođenju lokalnih politika prema mladima u opštinama Timočke krajine.

Predlozi projekata bi trebalo da uključe aktivnosti koje su u skladu sa ciljem i prioritetima programa i koje na kreativan i inovativan način predlažu nove ideje za rešavanje problema i potreba mladih u lokalnoj zajednici, poput:

·    Javnih aktivnosti koje skreću pažnju donosioca odluka i javnosti na postojeće problem sa kojima se mladi suočavaju u lokalnoj zajednici, te na taj način doprinose iniciranju njihovog rešavanja;

·    Javnih događaja koje podstiču komunikaciju mladih sa lokalnim vlastima (ulične akcije, performansi, prikupljanje potpisa, javne debate itd.);

·    Javnih aktivnosti koje promovišu (zagovaraju) donošenje / sprovođenje lokalnih omladinskih politika.

Za program „ISKORAK“ mogu konkurisati:

·      Sve omladinske nevladine organizacije registrovane kao udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima ili su do sada učestvovali u realizaciji barem jednog projekta i koje su direktno odgovorne za pripremu i sprovođenje projekta;

·      Omladinske nevladine organizacije koje imaju sedište u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo.

Krajnji rok za konkurisanje je 16. novembar 2007 godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše mesec dana od datuma zatvaranja konkursa.

Organizacije moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji www.konkurs.zainicijativa.org. Formular mora biti popunjen na srpskom jeziku, elektronski ili ručno.

Prijave moraju da sadrže:

–         Popunjeni prijavni formular

–         Kopiju Rešenja o registraciji

–         Statut organizacije

Prijave se dostavljaju elektronskim putem (adresa iskorak@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (Nikole Pašića 68 / 17, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti asistentu na programu Ivani Konić (ivanak@zainicijativa.org ili 019 440 224).

Tokom oktobra, Zaječarska inicijativa će organizovati jednodnevne prezetnacije programa malih donacija “ISKORAK” u navedenim gradovima Timočke krajine kako bi bolje informisala potencijalne učesnike konkursa o samom programu, procedurama za podošenja projekata, popunjavanju formulara i neophodnoj dokumentaciji.

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

PRIJAVNI FORMULAR