UKanSEE portal povezuje mlade iz Velike Britanije i zemalja Jugoistočne Evrope

0

 UKanSEE Youth Portal je projekat podržan od strane British Councila u zemljama Jugoistočne Evrope i vodi ga grupa mladih – urednika – iz Albanije, Bugarske, Hrvatske, Rumunije, Srbije, Crne Gore, Kosovo (UN Administracija), Bosne i Hercegovine, Makedonije, Grčke i Velike Britanije. Trenutno projektom koordinira British Council u Hrvatskoj.

Portal je pokrenut kao regionalni projekat u okviru "Youth Action theme of the UK-SouthEastEuropean Forum", koji je počeo s radom u aprilu 2004. i trajao do marta 2006. godine.

Forum je imao cilj da utemelji savez između naredne generacije mladih lidera iz Velike Britanije i zemalja Jugoistočne Evrope, kao i između samih zemalja u JIE. Forum je imao tri paralelne teme – Ljudi i politika, Kreativna industrija i Mladi u akciji.

Cilj je bio uspostavljanje mreže mladih lidera iz Velike Britanije i zemalja iz Jugositočne Evrope koji bi aktivno radili na osposobljavanju mladih ljudi da steklnu bolje razumjevanje socijalnog i političkog konteksta JIE i Velike Britanije, podizanju motivacije i samopouzdanja mladih da se sami aktivno uključe u društvo, poboljšavanju praktičnih vještina liderstva i poduzetništva i bogatijoj edukaciji mladih kroz internacionalnu saradnju.

Cilj UKanSEE portala za mlade je informisanje i povezivanje mladih iz Velike Britanije i zemalja Jugoistočne Evrope krozo online zajednicu i pružanje platforme za komunikaciju o perspektivama mladih i srodnim temama.

Glavni ciljevi su:
– pružanje online resursa informacija u svim oblastima koji se tiču mladih o Velikoj Britaniji i zemljama Jugoistočne Evrope
– promocija novih, inovativnih i uzbudljivijih metoda u edukaciji i učenju kroz mrežu mladih aktivista, budućih lidera i donosioca odluka, komunikatora, mislilaca, filozofa, putnika i umjetnika
– promocija mobilnosti mladih kroz promotivne aktivnosti i kampanjama
– povećati e-learning (e-učenje)
– promocija omladinskih organizacija i njihovih aktivnosti
– povećati prepoznatljivost aktivnosti British Councila široj javnosti, posebno njegovu posvećenost korištenju novih, inovativnih i uzbudljivih metoda

Generalno, u fokusu Foruma su mladi ljudi (18 – 25) koji traže informacije kako da se uključe u inicijative civilnog društva.

Previous articleNaučnici ne mogu da objasne zbog čega se topi Antarktik
Next articleMTV Adria premijera