Home [njuz] EDUKATIVNI PROGRAM ZA MLADE SA INVALIDITETOM/HENDIKEPOM „DIGITALNA PISMENOST“

EDUKATIVNI PROGRAM ZA MLADE SA INVALIDITETOM/HENDIKEPOM „DIGITALNA PISMENOST“

187
0

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom sa partnerima, u okviru projekta “Digitalna i medijskapismenostmladihsainvaliditetom/hendikepom”, organizuje edukativni program za mlade sa invaliditetom/hendikepom, na temu digitalne pismenosti. Program se organizuje u četiri grada:

BEOGRAD Od 11.03. do 13.03.2019.
NOVI SAD Od 25.03. do 27.03.2019.
NIŠ Od 08.04. do 10.04.2019.
NOVI PAZAR Od 15.04. do 17.04.2019.
UŽICE Od 22.04. do 24.04.2019.

 

O PROGRAMU

Digitalnapismenostima za ciljrazvojdigitalnihkompetencija, pod kojima se podrazumevajuključnesposobnosti za dugoročnoučenjeuzposedovanjesposobnosti za pouzdanu i kritičkuupotrebuelektronskihmedija za posao, odmor i komunikaciju. Ove kompetencije se odnosenalogičko i kritičkorazmišljanje, navisoknivoveštineupravljanjainformacijama i na dobro razvijeneveštinekomunikacije. Digitalnakompetencijaprepoznata je kaojedna od 8 osnovnihkompetencijaneophodnih za doživotnoučenje i pomoćunje se stiču i razvijaju i ostaleveštine.

Teme programa:

  • Zbog čega je važno koristiti društvene mreže
  • Facebook i Instagram (alati i analitika)
  • Veštine komunikacije u digitalnom okruženju
  • Formiranje brenda ili ličnosti na društvenim mrežama
  • Targetiranje i kreiranje kampanja
  • Kupovina i plaćanjeprekointerneta
  • Sigurnost u digitalnom okruženju
  • Stvaranje digitalnih sadržaja-Dizajn u programima Canva, Adobe Spark i Snap Seed

Učešće na programu je besplatno.

Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale i sl, kao i smeštaja i prevoza (za učesnike van mesta održavanja programa) i ishrane (za sve učesnike) tokom trajanja obuke.

KAKO SE PRIJAVITI?

Poziv je otvoren za osobe sa invaliditetom uzrasta do 35 godina, koje imaju prebivalište u nekom od navedenih gradova ili gradova u okolini.

Za svaki od gradova bice objavljen pojedinačni poziv za prijavu na sajtu www.fmi.rs .

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popunit prijavni formular(dostupan i na sajtu www.fmi.rs ).

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu:prijave@fmi.rs .

Rok za podnošenje prijava je 7 dana pre početka programa.

Broj polaznika programa je ograničen. Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano po 12 učesnika za svaki od gradova.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a prijave@fmi.rs .

Projekat “Digitalna i medijskapismenostmladihsainvaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladihsainvaliditetom u partnerstvusaUdruženjemstudenatasahendikepom, Udruženjem za mladeSrbije i Secons-grupom za razvojnuinicijativu. Projekat je podržalaEvropskaunija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.