Home [treninzi] Poziv omladinskim organizacijama za učešće na projektu DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA

Poziv omladinskim organizacijama za učešće na projektu DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA

40
0

 Pozadina društveno odgovornog poslovanja u Srbiji

Strane kompanije u Srbiji kao i domaća mala, srednja i velika preduzeća su sve više aktivni akteri u domenu Društveno odgovornog poslovanja.

To se u poslednjih par godina može primetiti kroz rastuću finanansijsku i druge podrške koju bizniz sektor pruža NVO sektoru u cilju rešavanja raznih društvenih problema (između ostalih i problema mladih). Corporate Social Responsibility (CSR), odnosno društveno odgovorno poslovanje (DOP), jeste pojam koji je još uvek u nastajanju i za koji još uvek ne postoji tačno utvrđen i opšteprihvaćen set specifičnih kriterijuma u pogledu toga šta on sve obuhvata. Imajući u vidu da je primarna uloga biznisa stvaranje radnih mesta i podizanje materijalnog blagostanja u društvu, društveno odgovorno poslovanje se generalno poima kao način na koji kompanije ostvaruju balans između ekonomskih, ekoloških i društvenih ciljeva. To je način da kompanije daju nazad zajednici u kojima posluju. Kako omladinska NVO može da sarađuje sa biznis sektorom? Grupa „Hajde da…“ iz Beograda, u saradnji sa NVO Centrom za omladinski rad iz Novog Sada i NVO Protekta iz Niša pokrenula je projekat koji će imati za cilj informisanje i edukaciju omladinskih NVO i predstavnika biznis sektora o mogućnostima međusobne saradnje. Omladinske NVO će kroz ovaj projekat imati prilike da se upoznaju sa konceptom društveno odgovornog poslovanja, da se upoznaju sa načinima stvaranja dugoročnog partnerstva sa biznis sektorom i na taj način pronađu finansijsku i drugu podršku za svoje projekte. U isto vreme, predstavnici biznis sektora, imaće priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. O treninzima za omladinske NVOU oktobru i novembru 2007. biće održana tri dvodnevna treninga za tri grupe predstavnika NVO iz Vojvodine, Južne Srbije i Beograda. Teme treninga su:

  • Šta je društveno odgovorno poslovanje – pojam i primena u praksi
  • Ko su donosioci odluka u biznis sektoru i kako im „prići“?
  • Kako omladinska NVO može izgraditi pravo i dugoročno partnerstvo sa biznis sektorom?
  • Primeri društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Nakon treninga, a u cilju povezivanja omladinskih NVO-a sa predstvnicima poslovnog sektora, u sva tri grada će u novembru i decembru biti održani poludnevni Info-seminari o društveno odgovornom poslovanju na kojima će biti pozvani predstavnici domaćih i stranih kompanija. Na Info-seminarima će predstavnici omladinskih NVO (koji su učestvovali na treningu) imati prilike da se sretnu sa predstavnicima biznis sektora i prezentuju im svoje projektne ideje.
Napomena: neke od tema treninga biće modifikovane i prilagođene, u zavisnosti od potreba učesnika i izabranog trenerskog tima. Termini treninga biće naknadno definisani u konsultaciji sa učesnicima. Broj učesnika/ca je ograničen!Sve troškove (smeštaj, hrana, putovanja, materijal…) pokriva Grupa "Hajde da…".  Profil učesnika treningaNa trening se mogu prijaviti predstavnici/e omladinskih NVO-a iz Vojvodine, Južne Srbije i sa teritorije grada Beograda. Učesnici/e treninga trebalo bi da budu osobe koje su u svojim organizacijama odgovorni/e za prikupljanja sredstava i pisanje projekata (predsednici/e organizacije, menadžeri/ke , koordinatori/ke itd.).  Prijave Popunjeni prijavni formular treba poslati NAJKASNIJE DO 10. OKTOBRA 2007. Grupi «Hajde da…» ili Lokalnom koordinatoru/ki u Novom Sadu ili Nišu. Kontakti Grupe „Hajde da…“ su: hajdeda@eunet.yu ili  Resavska 21/5, 11000 Beograd. Lokalni koordinatori/ke su:

  • Niš (NVO Protekta): Dragan Miljković  – Telefoni:(kancelarija): 018 522 788 ili (mobilni) 064/139 80 99, email: draganm@protecta.org.yu,  adresa kancelarije: TPC Kalča BI-43, Obrenovićeva bb, Niš. 
  • Novi Sad (NVO Centar za omladinski rad): Milica Nikoletić – Telefoni: (kancelarija) 021 451 516  ili (mobilni) 064 20 939 08, email: nikoleticm@yahoo.co.uk, adresa kancelarije: Maksima Gorkog 42, Novi Sad.  

Ukoliko imate neko dodatno pitanje molimo vas da kontaktirate Koordinatorku projekta, Suzanu Krstić na suzana@hajdeda.org.yu, 011 32 30 474 i 33 43 820 ili na 064 177 11 67.