Konferencija – da li svi putevi vode ka omladinskoj politici

0

 Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u saradnji sa Forum Sid Balkans Programom (FSBP) organizuje konferenciju pod nazivom: Da li svi putevi vode ka omladinskoj politici? Cilj konferencije je otvaranje diskusije o vodećim principima razvoja (i sporovođenja) Nacionalne strategije za mlade

 imajući na umu iskustva u razvoju lokalnih i nacionalnih strateških dokumenata relevatnih za mlade.
Tokom konferencije učesnici/e će imati priliku da se upoznaju sa tekućim aktivnostima Ministarstva omladine i sporta, dosadašnjim iskustvima u procesu uključivanja mladih u izradu lokalnih planova akcije za mlade na teritoriji Srbije, kao i sa evropskim iskustvima u razvoju politike za mlade.

Poziv za učešće na konferenciji namenjen je svim organizacijama i institucijama koje sprovode programe za mlade: omladinskim organizacijama, predstavnicima lokalne samouprave, razvojnim agencijama, đačkim parlamentima. Broj mesta na konferenciji je ograničen. Izbor učesnika/ca vršiće se na osnovu regionalne zastupljenosti i profila organizacije/institucije/grupe. Iz istog razloga ohrabrujemo prijavljivanje jednog učesnika/ce ispred organizacije/institucije/grupe.

Konferencija će se održati u Beogradu 10. oktobra 2007. sa početkom u 10 časova na adresi:
Palata Srbije
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

 

1. Program konferencije
2. Kratki sažetak istraživanja: "Da li svi putevi vode ka omladinskoj politici?"
3. Prijavni formular (rok za prijavu do 1. oktobra do 16.00 časova)

Ministarstvo omladine i sporta, Republike Srbije
Forum Sid Balkans Program

Previous articleKrstovdanski vašar
Next articleMinistarstvo za dijasporu na sajtu Second Life