Home Konkursi za tvoj projekat POZIV ZA ORGANIZATORE MEDJUNARODNIH VOLONTERSKIH KAMPOVA U SRBIJI 2019. GODINE

POZIV ZA ORGANIZATORE MEDJUNARODNIH VOLONTERSKIH KAMPOVA U SRBIJI 2019. GODINE

222
0

Mladi istraživači Srbije objavljuju poziv organizacijama iz Srbije koje žele da u toku ove godine organizuju međunarodni volonterski kamp.

Prijave su otvorene do 20. februara 2019. godine.

Prilikom organizacije međunarodnog volonterskog kampa možete se služiti brošurom koju smo izdali baš tim povodom. Možete preuzeti elektronsku verziju ovde.

Prva stvar koju treba da uradite je da definišete cilj, odnosno temu, koji će se realizovati kroz projekat volonterskog kampa, tj. konkretnog posla. Koji je razlog zbog kojeg pravite kamp?

Šta može da bude tema kampa?

Prva stvar koju treba da uradite je da definišete cilj, odnosno temu, koji će se realizovati kroz projekat volonterskog kampa, tj. konkretnog posla. Koji je razlog zbog kojeg pravite kamp? Volonterski kampovi su tematski veoma različiti: zaštita životne sredine, socijalni projekti, rad sa decom, starijima, ranjivim grupama, izbeglicama, projekti iz umetnosti i kulture, renoviranje i izgradnja, poljoprivreda, tinejdžerski kampovi, arheologija, rad sa životinjama… tema kampa može biti sve što primećujete kao potrebu ili problem lokalne zajednice, a smatrate da je volonterski kamp dobar način da se oni reše. Rezultat treba da bude merljiv. Profitne aktivnosti ne mogu biti tema volonterskog kampa.

Prioritetne teme volonterskih kampova za 2019. godinu su:
– socijalni programi (rad sa izbeglicama, socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima…)
– održivo upravljanje otpadom
– održiva energija
– mladi i ruralni razvoj
– očuvanje kulturne baštine
– nove, za lokalnu zajednicu kreativne i inovativne ideje.
Ukoliko imate ideju za realizaciju nekog programa, možete nas kontaktirati i pomoći ćemo vam da je razradite i realizujete.

Rad?

Rad treba da bude svrsishodan i da odgovori na temu kampa. To može biti svaka aktivnost koja se čini u korist lokalne zajednice i doprinosi poboljšanju kvaliteta života njenih članova. Cilj svakog kampa je rešavanje neke realne potrebe ili problema koji je prepoznat u lokalnoj zajednici a smatra se da se na taj način može rešiti. Obavezno se raspitajte da li su vam za radni deo kampa potrebne posebne dozvole (lokalne samouprave, upravljača zaštićenog prirodnog dobra, zavoda za zaštitu prirode ili spomenika kulture…)

Lokacija i smeštaj?

Lokacija kampa treba da bude dostupna u pogledu javnog prevoza (ili možete organizovati prevoz za učesnike do najbliže linije javnog prevoza). Smeštaj volontera bi najbolje bilo da nije previše udaljen od mesta rada ili barem lako dostupan prevozom. Osim prostorija za spavanje, volonteri treba da imaju kuhinju i najmanje dva kupatila sa tuš kabinom, toaletima, lavaboom. Jednostavnije i ekonomski isplatljivije je korišćenje sale ili učionice u školama i/ili javnim prostorima uopšte. Priprema hrane može biti poverena volonterima, ili je neko može pripremati za volontere. Ketering služba može biti rešenje, ali ako postoje uslovi, poželjno je da volonteri kuvaju sami. To je dobro za interkulturnu razmenu, atmosferu u grupi, podelu odgovornosti a i donosi uštede u budžetu.

Dužina trajanja kampova i datumi?

Kamp ne bi trebalo da traje manje od 10 dana i ne više od 21. Idealno trajanje kampa je dve nedelje, sa početkom i krajem od subote do subote, volonteri imaju pravo na najmanje jedan slobodan dan tokom nedelje, kada je poželjno da se napravi odmor od posla. Najbolji period za održavanje kampa je od 05. jula do 20. septembra. Van ovih datuma mogu da postoje teškoće u popunjavanju broja učesnika. Maj i jun su meseci kada veliki broj potencijalnih učesnika i dalje studira ili ide u školu, jesenji meseci su bolji, ali tada vreme može biti promenjivo.
Koliko volontera?
Ne manje od 10 i ne više od 20. Idealne grupe su od 12 do 15. Vodite računa da broj volontera treba da bude srazmeran poslu koji treba da se uradi. Takođe, treba uračunati i koordinatore grupe volontera, tzv. kamp lidere, koji tokom kampa žive sa grupom. Ako imate među vama osobu koja će biti zadužena za koordinaciju i organizovanje rada (tzv. tehnički kamp lider) neophodno je da ta osoba ima prethodna iskustva sa međunarodnih kampova i da učestvuje na obuci za kamp lidere koju organizujemo tokom maja i juna.

Lokalna zajednica i lokalni partneri?

Lokalna zajednica treba uvek da bude obaveštena o dolasku volontera na kamp i u što većem broju uključena u aktivnosti u realizaciji kampa. Omogućite lokalnim volonterima da se pridruže u poslu. Gostujući volonteri se prijavljuju u želji da pomognu u rešavanju problema na lokalu i lepo je da i lokalno stanovništvo sa njima učestvuje u tome. Potražite lokalne partnere koji bi vam pomogli u organizaciji (ustupili smeštaj, organizovali ekskurziju, radionicu i sl.) Informišite Opštinu i MZ o kampu i zamolite ih za finansijsku i/ili organizacionu podršku. Razmislite šta vam je potrebno za kamp od hrane, osvežavajućih napitaka, materijala, tehničke podrške i sl. i pokušajte da obezbedite deo sredstava kroz donacije lokalne (ili šire) privrede. Od privrednika se teže dobijaju finansijska sredstva, ali se rado odazivaju na molbe za donacije u robi ili uslugama (upotreba mašina/alata, prevoz učesnika…) To vam može značajno rasteretiti budžet i obezbediti vam širi krug donatora kako vam eventualno otkazivanje jednog od njih ne bi ugrozilo projekat. Volonterski kampovi pozitivno utiču na ljude u lokalnim sredinama, pogotovu manjim. Rezultat je najvredniji kada najveći deo lokalne zajednice doživljava volonterski kamp kao korisnu lokalnu inicijativu i učestvuje u njemu bilo kroz rad, partnerstva, donacije, druženje ili širenjem pozitivne priče o kampu i njegovim rezultatima. Što veći deo lokalne zajednice uspete da uključite u projekat, više će se ljudi osećati delom njega, pa će kamp imati snažnije pozitivno dejstvo.

Učesnici?

Učesnici mogu doći iz svih krajeva sveta (mogu da uključe i određeni broj volontera iz Srbije, ili samo učesnike iz Srbije na nacionalnim kampovima) i uopšteno je predviđeno do dvoje volontera iz iste zemlje. Jezik na svim međunarodnim kampovima je engleski. Prosečna starost je između 21-24 godine, ali imajte na umu da su kampovi otvoreni za sve punoletne osobe, pa se mogu očekivati i učesnici stariji od 40 i više godina. Volonteri svojim radom pomažu, a nisu jeftina radna snaga, niti mogu zameniti zaposlene osobe. Ne postoji odabir volontera, Mladi istraživači Srbije se zalažu za inkluzivnost i jednak tretman pa tako želimo da damo priliku svima koji žele učestvovati na kampu. Volonteri nisu uvek savršeni. Imajte na umu da Mladi istraživači Srbije, u okviru međunarodnih mreža, ali i u Srbiji promovišu uključivanje ljudi sa hendikepom ili intelektualnim teškoćama. Ukoliko želite da prihvatite takve učesnike slobodno nas kontaktirajte.

Slobodno vreme?

Slobodno vreme je ono vreme koje volonteri kao grupa provode van radnog dela kampa. U cilju uspešnosti organizacije, povećanja motivacije ali i razumevanja organizovanja kampa u slobodno vreme je dobro organizovati posete, predavanja ili radionice o temi kampa, očekivanjima od volontera, predviđenim efektima kampa. Osim jedne ekskurzije, organizovanje slobodnog vremena za volontere nije obavezno. Međutim, kvalitetno provedeno slobodno vreme imaće pozitivan efekat na njihovu motivaciju. Kako je kamp prevashodno vezan za lokalnu zajednicu, omogućite im interakciju sa lokalnim stanovništvom. Predstavite im zanimljivosti iz vašeg kraja. Upoznajte volontere sa kulturom i prirodom područja u kome borave i omogućite im da ponesu lepu sliku o mestu u kome su bili i o Srbiji uopšte.

Koliko novca je potrebno da se organizuje kamp?

Mladi istraživači Srbije ne traže od lokalnog organizatora nikakvu nadoknadu za organizaciju kampa. Naše aktivnosti oko promocije kampa u inostranstvu, prikupljanja prijava, promovisanja kampa u zemlji, organizacije i obuke kamp lidera su, za vas, potpuno besplatni. Ukoliko postoji mogućnost možete da pokrijete troškove prevoza i telefona za kamp lidere. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko pronalaženja sredstava za organizaciju kampa, možemo vas u tome podržati. Kampovi nemaju fiksnu cenu, procena troškova za dvonedeljni kamp uz 15 učesnika ide od 700 evra naviše, u zavisnosti od raspoloživog smeštaja i planiranih aktivnosti.

Partnerstvo sa MIS-VSS

Mladi istraživači Srbije NE finansiraju organizovanje kampova u Srbiji, za organizovanje vašeg kampa dužni ste da sami obezbedite sredstva. Od 2015. godine smo imali mogućnost da kroz odobren projekat kod Ministarstva omladine i sporta kroz program “Mladi su zakon” sufinansiramo volonterske kampove u iznosu od 90.000 – 100.000 dinara. Ukoliko i ove godine obezbedimo sredstva za sufinansiranje na vreme ćemo vas obavestiti o toj mogućnosti i načinu apliciranja.

Naše partnerstvo odlikuje se u sledećem:

– promovišemo vaš međunarodni volonterski kamp i predstavljamo ga inostranim partnerima;
– obavljamo prijem inostranih volontera; informišemo ih o uslovima smeštaja i ishrane, o opisu i obimu posla i opštim uslovima kampa i njihovim obavezama na kampu i o bilo kojim značajnim promenama u najkraćem roku;
– pišemo informativni paket o projektu i šaljemo volonterima/kampa najkasnije mesec dana pre početka kampa;
– šaljemo volonterovoj organizaciji u inostranstvu pozivno pismo, ukoliko je volonteru potrebna viza;
– realizujemo obuku koordinatora grupe volontera na kampu – kamp lidera;
– obezbeđujemo dodatnu podršku volonterima sa smanjenim mogućnostima (dostupnost programa, obučenost koordinatora);
– obavljamo koordinaciju u sprovođenju projektnih aktivnosti – obezbeđujemo do dva obučena kamp lidera;
– doprinosimo promociji kampa i lokalnog organizatora u lokalnim i nacionalnim medijima;
– preuzimamo obavezu evidencije prijava i ugovora sa volonterima, izdavanja potvrda o volontiranju, kao i vođenja evidencije i izveštavanja o programu volontiranja, poštujući pravilnike Zakona o volontiranju Republike Srbije.
– sprovodimo evaluaciju sa volonterima i lokalnim organizatorom po završetku kampa.

Vaše obaveze su sledeće:

– da obezbedite finansijska i materijalna sredstva za održavanje kampa;
– da obezbedite odgovarajući plan rada kao i plan njegovog izvođenja;
– da obezbedite dobro osmišljen posao koji se može završiti za predviđeno vreme kampa a sa predviđen nim brojem volontera;
– da pripremite lokalnu zajednicu u kojoj se održava kamp na dolazak međunarodnih volontera i na svrhu njihovog dolaska;
– da ne primate međunarodne volontere direktno, već da ih upućujete na nas, kako bi se osigurala adekvatna priprema i evidencija volontera u nacionalnom volonterskom servisu u njegovoj/njenoj zemlji;
– ukoliko je potreban specifičan profil volontera i traži se motivaciono pismo, da nam objasnite jasno zašto želite da odbijete nekog volontera, i to u najkraćem roku;
– da učestvujete u pripremi informativnog paketa koji se šalje volonterima najkasnije mesec dana pre kampa;
– da organizujete smeštaj (uključujući upotrebu kuhinje i kupatila) i ishranu volontera; od volontera se ne očekuje da doprinose novcem za ishranu i smeštaj na kampu;
– da obezbedite materijal, alate i oruđe za rad, te prevoz do mesta rada, ukoliko je to potrebno;
– da obezbedite odgovarajuću obuku i pripreme, kako bi volonteri na najbolji način ispunili dogovorene zadatke, kao i angažujete stručna lica koja će ih obučiti za realizaciju specijalizovanih zadataka;
– da primenjujete znanja i principe rada u međunarodnoj grupi, kao što su opisane u Priručniku.
– da obezbedite uslove za punu zdravstvenu i materijalnu bezbednost učesnika, kako na radnom mestu, tako i u slobodno vreme, pri čemu se pod materijalnom bezbednošću podrazumeva da obezbedite prostoriju pod ključem gde volonteri mogu da ostave vredne stvari, a pod zdravstvenom odgovarajuće uslove smeštaja i ishrane i bezbednost na radu uz adekvatnu zaštitu;
– da obezbedite pripremu volontera koja uključuje zdravstveno-bezbednosne instrukcije koje se tiču posla, smeštaja, slobodnog vremena i prevoza (ukoliko ga ima), i procedure u slučaju nesreća;
– da tokom kampa organizujete jednu akciju koja će, uz volontere, uključiti što veći broj pripadnika lokalne zajednice;
– da organizujete izlet/ekskurziju za učesnike volonterskog kampa;
– da se vodite principima ekološke održivosti, preporučenim od strane MIS-VSS (paket ćete dobiti pošto definišemo kamp);
– da pri promociji kampa jasno naglasite partnerstvo sa Mladim istraživačima Srbije – Volonterskim servisom Srbije;
– da učestvujete u evaluaciji kampa sa nama, po završetku kampa.

Rokovi i način prijavljivanja kampa?

Ukoliko želite da prijavite vaš kamp za 2019. godinu, potrebno je da dostavite najkasnije do 20. februara 2019. godine za letnje kampove (1. juna do 1. septembra), tj. najkasnije dva meseca pre početka kampa za vansezonske kampove:

Opis kampa:
Opis kampa treba da potencijalnim volonterima ukratko predstavi planirane aktivnosti i lokaciju kampa. Treba da bude relativno precizan (dok će za preciznije informacije biti mesta u detaljnim informacijama o kampu (Infopaket), koji je potrebno spremiti najkasnije mesec dana pre početka kampa). Informacija mora da bude tačna, odnosno da verodostojno opiše aktivnosti i sadržaje planiranog kampa. Trudite se da izbegnete bilo kakve spekulacije, koje, ako se ne ostvare, mogu izazvati razočaranje kod volontera kad dođu na kamp.

IMAJTE NA UMU DA JE CILj OPISA KAMPA DA PRIVUČE VOLONTERE DA SE PRIJAVE NA TAJ KAMP. TAKOĐE, INFORMACIJA NE SME DA VOLONTERU DA POGREŠNU PREDSTAVU O KAMPU.

Primere opisa kampova možete videti na: kampovi.mis.org.rs
Popunjen prijavni formular:
Prijavu je potrebno popuniti u što većoj meri. Promislite o svakom pitanju u prijavi i trudite se da date sažet odgovor na njega. Prijavni formular predstavlja plan vaših aktivnosti i biće vam od velike koristi pri organizaciji kampa, a nama će pomoći da bolje razumemo vašu ideju. Uz to, popunjen prijavni formular će vam biti odlična baza prilikom apliciranja kod donatora na lokalnom i nacionalnom nivou.

AKO IMATE PROBLEM DA OPIS NAPIŠETE NA ENGLESKOM, POTRUDITE SE DA BUDE NAPISAN DOBRO NA SRPSKOM, A ZA PREVOD ĆEMO SE POBRINUTI MI.

Pošto se dogovorimo oko organizacije kampa, potrebno je da do 10. marta potpišemo sporazum između organizatora kampa i Mladih istraživaca Srbije, nakon čega će krenuti prijavljivanje volontera. Sporazum ćemo vam poslati pošto definišemo sve prethodno.

MLADI ISTRAZIVACI SRBIJE – Volonterski servis Srbije

YOUNG RESEARCHES OF SERBIA – Voluntary Service of Serbia

Bulevar umetnosti 27

11150 Belgrade 190531

Serbia

tel/fax: +381-11-311-66-63

+381-11-311-66-53

+381-11-311-13-14

website: www.mis.org.rs