Konkurs za mini projekte – Mladi u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom

0

Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Nacionalnom kancelarijom za mlade i Beogradskim centrom za ljudska prava realizuje projekat „Mladi u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom“ koji je u okviru konkursa za ostvarivanja ciljeva Nacionalne strategije za mlade podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, a čiji je cilj podizanje kapaciteta kancelarija za mlade osnaživanjem mladih sa hendikepom u lokalnim zajednicama za aktivno učešće mladih sa hendikepom u omladinskim aktivnostima u lokalnim zajednicama.

Realizacijom projekta je predviđena podrška kancelarijama za mlade kroz podržavanje aktivnosti u lokalnim zajednicama sa ciljem povećanja inkluzivnih praksi i osnaživanja mladih sa hendikepom koji će biti resurs kancelariji za mlade.

Projektom je predviđeno podržavanje 5 lokalnih inkluzivnih akcija-mini projekata koji će imati inkluzivan karakter i koje će uključivati mlade sa hendikepom.

Kancelarije za mlade mogu da prijave svoje predloge mini projekata sa ukupnim troškovma od 22.500,00 dinara.

Način podnošenja prijave:
Popunjen formular na linku poslati elektronskim putem na mejl adresu prijave@ush.rs najkasnije do petka 9.11.2018. u 23:59 h.

Kancelarije za mlade čiji predlozi mini projekata/akcija budu podržani biće obaveštene do ponedeljka 19.11.2018. godine. Istovremeno, kancelarijama čiji predlozi projekata budu podržani će biti poslate i Smernice za realizaciju, odnosno prihvatljive troškove, a koje će biti usklađene sa Smernicama Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

Trening za osnaživanje mladih sa hendikepom koji će biti uključeni u realizaciju mini projekata biće realizovan u periodu 4.-7. decembra 2018. godine.

            logo Ministarstvo omladine sporta logo               

Previous articleOdgovorno u zajednici – prijave su u toku
Next articlePoverenje mladih u institucije – predstavljanje istraživanja