Konkurs za dve radne pozicije u Sekretarijatu NAPOR-a

0

NAPOR je raspisao konkurs za dve radne pozicije u Sekretarijatu NAPOR-a:

1. PROGRAMSKI KOORDINATOR/KA

2. KOORDINATOR/KA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Konkurs je otvoren do 23. jula 2018. godine do 14.00h.

Molimo sve zainteresovne kandidate/kinje da pošalju svoju biografiju na srpskom (ne dužu od 3 strane) sa motivacionim pismom (do 500 reči) na adresu office@napor.net najkasnije do 14.00 časova, 23. jula 2018. Uz prijavu je neophodno dostaviti i preporuke poslednja dva poslodavca kod kojih je ostvaren dugotrajniji radni odnos. Nepotpune i zakasnele aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Nakon evaluacije pristiglih prijava komisija će potencijalne kandidate pozvati na intervju tokom kog će biti vršena i provera znanja i veština.

Intervjui će biti održani 26. i 27. jula 2018, u Novom Sadu.

Više informacija o traženom profilu kandidata/kinja, kao i zaduženjima i odgovornostima raspisanih pozicija pročitajte u opisu konkursa.

Previous articleEVS u Belgiji – Hyphen for Inclusion II
Next articleOsnovni trening iz izgradnje mira 19 – 29.10. 2018.