Želite da pomognete vašoj lokalnoj zajednici i imate ideju za projekat? Konkurs Aktivne zajednice je otvoren do 24. maja 2018.

0
SHARE

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku. U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Rezultati ovih projekata na najbolji način pokazuju da pozitivne promene u mnogim slučajevima ne zavise toliko od količine novca, koliko od volje, entuzijazma i znanja, i da mnogi od problema sa kojima se susrećemo mogu biti rešeni i sa manje sredstava nego što se obično pretpostavlja.

Trajnu podršku programu daju Fondacija Čarls Stjuart Mot, Fond braće Rokfeler, Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Kinderperspectief. Program se realizuje i uz podršku kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice:

> Uputstvo za prijavljivanje.doc
> Uputstvo za prijavljivanje na albanskom – Udhëzim për konkurim.doc
> Uputstvo za prijavljivanje na mađarskom – Pályázati útmutató.doc
> Uputstvo za prijavljivanje na romskom – Akharimasko formulati.doc

> Prijavni formular.doc
> Prijavni formular na albanskom – Fletëparaqitje.doc
> Prijavni formular na mađarskom – Pályázati űrlap.doc
> Prijavni formular na romskom – Akharimasko formulari.doc

> Prijavni formular na romskom.doc 

Rok za konkurisanje:

Konkurs za program Aktivne zajednice otvoren je tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje.
Rokovi za podnošenje projekata u 2018. godini su 02. mart, 24. maj i 27. septembar.

Procedura dodele donacija

Za sve programe Trag ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom procesa selekcije projektni predlozi za program Aktivne zajednice se razmatraju na sledećim nivoima:

1. Kancelarija Traga
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Aktivne zajednice

U 1. krugu odlučivanja osoblje Traga pregleda sve prijave i uz konsultacije sa lokalnim savetnicima, selektuje najkvalitetnije projekte koji ulaze u uži krug odlučivanja.  Lokalni savetnici/ce Traga u 2. krugu posećuju organizacije/grupe koje su ušle u uži krug odlučivanja, i daju preporuku projektu zasnovanu na predlogu projekta i razgovoru–intervjuu sa predstavnicima/ama grupe. U 3. krugu prijave i preporuke pregleda Tragov Odbor za donacije koji donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će biti podržane.

Ovde možete videti uspešne priče iz lokalnih zajednica, ili pogledati najčešće postavljana pitanja u vezi sa programom Aktivne zajednice.